Nastavení a změna budíků na iPhonu

Přečtěte si, jak nastavit, upravit nebo odstranit budík.

Pro obrázek není k dispozici žádný alternativní text

Aplikace Hodiny vám z iPhonu udělá budík. O nastavení budíku můžete taky požádat Siri.

Nastavení budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a klepněte na panel Budík.

 2. Klepněte na tlačítko PřidatPro obrázek není k dispozici alternativní text.

  V aplikaci Hodiny na iPhonu nastavte budík.
 3. Nastavte čas budíku. Můžete zvolit i jednu z těchto možností:

  • Opakovat: Klepnutím nastavíte pravidelné opakování.

  • Popis: Klepnutím můžete budík pojmenovat.

  • Zvuk: Klepnutím vyberte zvuk budíku.

  • Odložit: Když tuto volbu zapnete, bude možné budík odložit.

 4. Klepněte na Uložit.

Změna hlasitosti budíku

 1. Přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika.

 2. V části Hlasitost vyzvánění a upozornění nastavte hlasitost přetažením posuvníku doleva nebo doprava. Během přetahování bude hrát zvuk, takže uslyšíte změny v hlasitosti.

 3. Pokud chcete ke změně hlasitosti budíku používat tlačítka hlasitosti, zapněte volbu Měnit tlačítky.

Přečtěte si, co dělat, když je budík příliš tichý nebo není slyšet vůbec.

Úprava budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a klepněte na panel Budík.

 2. V levém horním rohu klepněte na Upravit.

 3. Klepněte na budík, proveďte změny a klepněte na Uložit.

  V aplikaci Hodiny na iPhonu upravte budík.

Smazání budíku

 • Přejeďte přes budík doleva a klepněte na Smazat.

 • Klepněte na Upravit, na tlačítko SmazatObrázek bez popisku a na Smazat.

 • Klepněte na Upravit, pak na budík a zvolte Smazat budík.

Když je budík příliš tichý nebo není slyšet

Nastavení Nerušit, přepínač zvonění/ticho a Tichý režim neovlivňují zvuk budíku. Pokud k zapnutí tichého režimu nebo režimu Do Nerušit použijete přepínač zvonění/ticho nebo tlačítko Akce, budík se přesto spustí.

Když budík nezvoní vůbec, je příliš tichý nebo když iPhone jenom vibruje, zkontrolujte pár věcí:

 • Nastavte hlasitost na iPhonu. Pokud je zvuk budíku příliš hlasitý nebo příliš tichý, upravte hlasitost pomocí tlačítek na boku. Případně můžete přejít do Nastavení > Zvuk a haptika a přetáhnout posuvník v části Hlasitost vyzvánění a upozornění.

 • Pokud budík jenom vibruje, zkontrolujte, jestli zvuk budíku není nastavený na možnost Žádné. Otevřete aplikaci Hodiny, klepněte na panel Budíky a na Upravit. Klepněte na budík, pak na Zvuk a vyberte požadovaný zvuk.

 • Když připojíte k iPhonu sluchátka, bude budík znít s nastavenou hlasitostí přes vestavěné reproduktory iPhonu a zároveň i přes kabelová a bezdrátová sluchátka.

 • V pohotovostním režimu je haptika pro vaše budíky vypnutá. Pokud se chcete ujistit, že zvuk budíku není nastavený na možnost Žádný: otevřete aplikaci Hodiny, klepněte na panel Budíky a pak na Upravit. Klepněte na budík, pak na Zvuk a vyberte požadovaný zvuk.

v Nastaveních ručně měnit čas iPhonu kvůli tomu, abyste změnili chování aplikací (například časomíry ve hrách). Může to mimo jiné ovlivnit fungování budíků.

Datum zveřejnění: