Když se z reproduktoru iPhonu, iPadu nebo iPodu touch neozývá žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

Přečtěte si, co dělat, když neslyšíte hlas druhého účastníka zřetelně, slyšíte praskání, šum nebo máte jiné problémy s kvalitou zvuku.

Proveďte následující postup

 1. Vypnutí tichého režimu:

  • Pokud má vaše zařízení přepínač Zvonění/Ticho, posuňte ho dopředu (směrem k displeji), aby nebylo vidět oranžové podbarvení. Pokud máte iPhone s tlačítkem Akce nebo iPad, můžete také přejetím prstem dolů z pravého horního rohu otevřít Ovládací centrum a zkontrolovat, zda je Tichý režim vypnutý. Přečtěte si, jak používat Ovládací centrum na iPhonu nebo iPadu.

   Přepínač Zvonění/Ticho na iPhonu
  • Pokud má váš iPhone tlačítko Akce a je nastavené na Tichý režim, stiskněte ho. Můžete také změnit funkci, kterou tlačítko Akce ovládá.

 2. Přejděte do Nastavení > Soustředění > Nerušit a zkontrolujte, jestli nemáte zapnutý režim Nerušit.

Kontaktování podpory Apple

Pokud jste zkontrolovali nastavení zvuku a vaše zařízení má stále problémy se zvukem, kontaktujte podporu Apple a informujte se o možnostech servisu.

Pokud chcete sami vyzkoušet další postup

Tady je několik dalších kroků, které můžete vyzkoušet sami. Je možné, že i po provedení těchto kroků bude nutné kontaktovat podporu Apple a probrat možnosti servisu.

 1. Odstraňte ze zařízení všechna ochranná skla, filmy nebo pouzdra.

 2. Podívejte se, jestli otvor reproduktoru není ucpaný nebo zašpiněný. Na iPhonu podobně zkontrolujte sluchátko.

 3. V případě potřeby vyčistěte otvor reproduktoru nebo sluchátka malým měkkým štětečkem. Štěteček musí být čistý a suchý.

 4. Přejděte do Nastavení > Zvuky (nebo Nastavení > Zvuky a haptika) a několikrát přetáhněte jezdec Zvonění a výstrahy doleva a doprava. Pokud neslyšíte žádný zvuk nebo pokud je tlačítko reproduktoru u jezdce Zvonění a výstrahy šedivé, možná bude třeba reproduktor opravit.

 5. Pokud zvuk slyšíte, zkuste z iPhonu někomu zavolat a zapněte hlasitý odposlech. Na iPadu nebo iPodu touch zavolejte přes FaceTime. Pokud zvuk stále neslyšíte nebo slyšíte praskání nebo šum, může být problém v síti nebo připojení. Zkuste zavolat později nebo z jiného místa.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: