Přidání klíče hotelového pokoje do Peněženky Apple na iPhonu

Do aplikace Peněženka Apple můžete přidat klíč hotelového pokoje. Pak budete moci používat iPhone nebo Apple Watch k zobrazení rezervačních údajů, přihlášení se k pobytu či odemykání pokoje.

K přidání klíče hotelového pokoje do iPhonu potřebujete:

Přidání klíče hotelového pokoje do iPhonu

 1. Otevřete aplikaci hotelu nebo resortu a přihlaste se ke svému účtu.

 2. Otevřete svou rezervaci.

 3. Klepněte na Přidat do Peněženky Apple.

  Přidat do Peněženky Apple
 4. Podle pokynů na obrazovce přidejte klíč hotelového pokoje.

Jakmile přidáte klíč hotelového pokoje do iPhonu, automaticky se přidá také do spárovaných Apple Watch, pokud jsou k tomu způsobilé. Pokud se klíč hotelového pokoje do způsobilých Apple Watch nepřidá, můžete ho do hodinek přidat tak, že ho znovu přidáte z aplikace hotelu nebo resortu.

Expresní režim se zapíná automaticky, což umožňuje použít klíč hotelového pokoje jednoduchým přiložením zařízení k zámku.

Po skončení pobytu se klíč hotelového pokoje vzdáleně deaktivuje a může být archivován, což usnadňuje správu lístků v Peněžence Apple. Klíč hotelového pokoje můžete taky z Peněženky Apple odebrat ručně.

Některé dříve přidané klíče hotelového pokoje lze znovu přidat přímo v aplikaci Peněženka:

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Peněženka.

 2. Klepněte na tlačítko PřidatObrázek nemá popisek.

 3. Klepněte na Předchozí karty.

 4. Klepněte na požadovaný klíč hotelového pokoje a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití klíče hotelového pokoje

Poté, co do aplikace Peněženka Apple přidáte klíč hotelového pokoje, můžete iPhone nebo Apple Watch použít k odemknutí pokoje pouhým přiložením iPhonu nebo Apple Watch k zámku. V závislosti na modelu iPhonu možná budete moci otevřít svůj pokoj, i když bude baterie iPhonu téměř vybitá. Můžete si také prohlédnout rezervační údaje nebo se přihlásit k pobytu.

Zobrazení rezervačních údajů na iPhonu nebo Apple Watch

 1. Na zařízení spusťte aplikaci Peněženka Apple.

 2. Rezervační údaje zobrazíte klepnutím na klíč hotelového pokoje.

 3. V závislosti na hotelu si můžete podrobnosti o rezervaci prohlédnout v části Rezervace pod vaším klíčem nebo klepnutím na tlačítko InformaceObrázek nemá popisek.

Pokud se rezervační údaje změní, informace zobrazené v klíči hotelového pokoje se automaticky aktualizují.

Přihlášení k pobytu na hotelovém pokoji na iPhonu

V den rezervace se můžete přihlásit k pobytu na iPhonu.

 1. Otevřete aplikaci Peněženka Apple.

 2. Klepněte na klíč hotelového pokoje.

 3. Když je přihlášení k pobytu v den rezervace k dispozici, na klíči hotelového pokoje se stav možnosti Přihlášení zobrazí jako Nyní k dispozici.

 4. Klepněte na tlačítko Přihlášení.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se do pokoje.

Pokud se nemůžete přihlásit k pobytu na iPhonu nebo pokud používáte klíč hotelového pokoje na Apple Watch, přihlaste se k pobytu pomocí aplikace nebo webu hotelu nebo resortu nebo na recepci.

Otevření hotelového pokoje pomocí iPhonu nebo Apple Watch

 1. Zkontrolujte, jestli je zařízení zapnuté. Nemusí být připojené k mobilní síti ani Wi-Fi.

 2. Podržte horní část iPhonu nebo displej Apple Watch poblíž zámku.

 3. Jakmile se dveře odemknou, na zařízení se zobrazí symbol zaškrtnutí a Hotovo.

Pokud jste vypnuli expresní režim, můžete použít klíč hotelového pokoje z Peněženky Apple:

 • Otevřete Peněženku Apple:

  • iPhone s Face ID: Dvakrát stiskněte boční tlačítko.

  • iPhone s Touch ID: Položte prst na snímač Touch ID.

  • Apple Watch: Dvakrát stiskněte boční tlačítko.

 • Vyberte klíč:

  • iPhone: Klepnutím na výchozí kartu zobrazte další karty a lístky. Klepněte na klíč hotelového pokoje a ověřte se pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu.

  • Apple Watch: Sjeďte dolů a najděte klíč hotelového pokoje.

 • Podržte horní část iPhonu nebo displej Apple Watch poblíž zámku.

 • Jakmile se dveře odemknou, na zařízení se zobrazí symbol zaškrtnutí a Hotovo.

Když máte problémy s klíčem hotelového pokoje

 • Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení, můžete zařízení označit jako ztracené. Tímto krokem automaticky vypnete všechny karty a lístky v aplikaci Peněženka Apple, včetně klíče hotelového pokoje.

 • Počet zařízení, do kterých můžete přidat klíč hotelového pokoje, závisí na hotelu nebo resortu.

 • V některých hotelech nebo resortech není možné přidat více klíčů hotelového pokoje současně.

Datum zveřejnění: