Co když nemůžete najít sdílené aplikace a obsah své rodiny

Pokud členové vaší skupiny Rodinného sdílení nemůžou najít sdílené aplikace nebo stažený obsah, zkontrolujte si nastavení sdílení nákupů, to, jestli se aplikace nebo předplatné dá sdílet, a další.

Zkontrolujte nastavení Rodinného sdílení

Ověřte, že pro Rodinné sdílení a službu Média a nákupy používáte stejné Apple ID. Dále ověřte, že je zapnuté sdílení nákupů. Pak požádejte ostatní členy rodiny, aby zkontrolovali totéž.

Na iPhonu nebo iPadu s iOS 16 a novějším

 1. Přejděte do Nastavení > Rodina.

 2. Klepněte na své jméno.

 3. Poznamenejte si, které Apple ID je uvedeno.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-family-sharing-name
 4. Klepněte na Nákupy.

 5. Klepněte na Apple ID pro nákupy a ujistěte se, že jste přihlášeni stejným Apple ID, které používáte s Rodinným sdílením. Pokud tomu tak není, klepněte na Sdílet pomocí sekundárního Apple ID a zadejte Apple ID a heslo.

   ios-17-iphone-14-pro-settings-family-sharing-name-purchases

Na iPhonu nebo iPadu s iOS 15 nebo starším

 1. Přejděte do Nastavení, klepněte na svoje jméno a potom na Rodinné sdílení.

 2. Klepněte na své jméno.

 3. Poznamenejte si, které Apple ID je uvedeno. Tohle Apple ID budete později potřebovat k přihlášení.

 4. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte do Rodinného sdílení.

 5. Klepněte na Sdílení nákupů a zkontrolujte, jestli je zapnutá volba Sdílet nákupy s rodinou.

 6. Klepněte na tlačítko Zpět a potom na Apple ID.

 7. Klepněte na možnost Média a nákupy.

 8. Klepněte na Zobrazit účet.

 9. Přihlaste se svým Apple ID. Je nutné, abyste se přihlásili stejným Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Na Macu s macOS Ventura a novějším

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Rodina.

 2. Klikněte na Zakoupené.

 3. Poznamenejte si, které Apple ID je uvedené v části Apple ID pro nákupy.

   macos-sonoma-system-settings-family-sharing-name-purchases
 4. Otevřete App Store.

 5. Vyberte Obchod > Účet.

 6. Klikněte na Nastavení účtu.

 7. Ujistěte se, že používáte stejné Apple ID jako s funkcí Rodinné sdílení.

  macos-sonoma-app-store-store-account-settings

Na Macu s macOS Monterey a starším

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.

 2. Klikněte na Sdílení nákupů.

 3. Poznamenejte si, které Apple ID je uvedeno. Tohle Apple ID budete později potřebovat k přihlášení.

 4. Nezapomeňte zapnout volbu Sdílet moje nákupy.

 5. Otevřete App Store.

 6. Vyberte Obchod > Zobrazit účet.

 7. Klikněte na možnost Zobrazit informace.

 8. Ujistěte se, že používáte stejné Apple ID jako s funkcí Rodinné sdílení.

Pokud stále nemůžete najít sdílený obsah

Odhlaste se ze služby Média a nákupy

Ke všem službám Apple byste se měli přihlašovat tím Apple ID, u kterého máte nastavené sdílení obsahu s rodinou. Z jiných služeb, které používají vaše Apple ID, například iCloudu nebo iMessage, se odhlašovat nemusíte.

Na iPhonu nebo iPadu

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno].

 2. Klepněte na možnost Média a nákupy.

 3. Klepněte na Odhlásit se.

 4. Znovu klepněte na Média a nákupy.

 5. Klepněte na Nejste [vaše jméno]? a poté se přihlaste pomocí Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Na Macu

 1. Otevřete App Store.

 2. Na řádku nabídek vyberte Obchod > Odhlásit se.

 3. Na řádku nabídek vyberte Obchod > Přihlásit se.

 4. Přihlaste se pomocí stejného Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Na Apple TV

 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Uživatelé a účty > [vaše jméno].

 2. Vyberte možnost Store.

 3. Vyberte Odhlásit se.

 4. Vyberte Přihlásit se.

 5. Přihlaste se pomocí stejného Apple ID, které používáte pro Rodinné sdílení.

Zkontrolujte, zda je aplikaci možné sdílet

 1. Přejít do App Storu.

 2. Vyhledejte aplikaci.

 3. Přejděte dolů do části Podpora a ujistěte se, že je zde uvedena položka Rodinné sdílení.

Některé aplikace nemusí Rodinné sdílení podporovat. Pokud jste si takovou aplikaci koupili, sice ji budete mít uvedenou v historii nákupů, ale členové vaší rodiny ji neuvidí a nebudou si ji moct bezplatně stáhnout.

Některá předplatná, třeba tarify Apple Music a Apple One pro jednotlivce, nebo nákupy v aplikacích, které možnost sdílení nepodporují, se prostřednictvím Rodinného sdílení nedají sdílet.

Přečtěte si víc o typech obsahu, který můžete pomocí sdílení nákupů sdílet s rodinou

Přečtěte si, jak ke sdíleným předplatným přidat člena rodiny

Zeptejte se člena rodiny, zda je nákup skrytý

Pokud člen rodiny skryl některý ze svých nákupů, nikdo z rodiny jej neuvidí.

Přečtěte si, jak skrýt nebo odkrýt nákupy v App Storu

Ověřte, že zařízení splňuje systémové požadavky

Pro přístup ke sdílenému obsahu rodiny potřebujete iPhone nebo iPad s iOS 9 nebo novějším nebo Mac s OS X El Capitan 10.11 nebo novějším. Pokud používáte starší zařízení, sdílený obsah rodiny neuvidíte.

Datum zveřejnění: