Používání naslouchátek s certifikací Made for iPhone

Naslouchátka s certifikací Made for iPhone (MFi) slouží k poslechu a mluvení na iPhonu, iPadu nebo Macu.

Zjištění kompatibility se zařízením Apple

Nastavení naslouchátka do režimu párování

Spárování a připojení naslouchátka

Ovládání naslouchátka

Zrušení spárování naslouchátka

Pokud potřebujete pomoc

Zjištění kompatibility se zařízením Apple

Podívejte se na seznam naslouchátek s certifikací MFi a systémových požadavků, abyste zjistili, jestli je naslouchátko kompatibilní s vaším zařízením Apple a jeho operačním systémem.

Seznam naslouchátek s certifikací Made for iPhone

Nastavení naslouchátka do režimu párování

Pokud je naslouchátko kompatibilní, přibližte ho k zařízení Apple a nastavte ho do režimu párování, aby ho zařízení Apple rozpoznalo. Postup najdete v příručce k naslouchátku, ale typicky se to dělá takhle:

 • Pokud má naslouchátko baterie, které se dají vyměnit, otevřete krytku baterie na zařízení. Až budete připraveni ho spárovat a připojit k zařízení Apple, krytku zavřete.

 • Pokud má naslouchátko vypínač, až budete připravení ho spárovat a připojit k zařízení Apple, naslouchátko vypněte a znovu zapněte.

 • Pokud má naslouchátko vestavěné dobíjecí baterie a nemá vypínač, až budete připravení ho spárovat a připojit k zařízení Apple, odeberte naslouchátko z nabíječky.

Spárování a připojení naslouchátka

Po zjištění kompatibility a nastavení naslouchátka do režimu párování ho následujícím postupem spárujte a připojte k zařízení Apple. Pokud jste v minulosti spárovali jiné naslouchátko, nové naslouchátko ho nahradí.

iPhone nebo iPad

 1. Nastavte naslouchátko do režimu párování a přibližte ho k iPhonu nebo iPadu.

 2. Otevřete aplikaci Nastavení.

 3. Klepněte na Zpřístupnění a pak klepnutím na Sluchadla začněte naslouchátko vyhledávat.

  Nastavení Sluchadla při vyhledávání naslouchátek s certifikací MFi
 4. Když se naslouchátko zobrazí v nastaveních, klepněte na jeho název.

 5. Když se zobrazí jeden nebo více požadavků na párování Bluetooth, klepněte na Spárovat.

Mac

 1. Nastavte naslouchátko do režimu párování a přibližte ho k Macu.

 2. V nabídce Apple  v rohu obrazovky vyberte Nastavení systému.

 3. Klikněte na bočním panelu na Zpřístupnění a pak kliknutím na Sluchadla vpravo začněte naslouchátko vyhledávat. (Možnost Sluchadla se zobrazuje jenom v případě, že váš Mac a macOS jsou kompatibilní s naslouchátky s certifikací MFi.)

  Nastavení Sluchadla při vyhledávání naslouchátek s certifikací MFi
 4. Když se naslouchátko zobrazí v nastaveních, klepněte na Připojit.

Ovládání naslouchátka

Když je naslouchátko připojené, může vaše zařízení Apple ovládat hlasitost mikrofonu, předvolby zvuku a další funkce naslouchátka. Nastavení najdete tady:

 • iPhone nebo iPad: Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Sluchadla. Další nastavení zobrazíte klepnutím na název připojeného naslouchátka.

 • Mac: Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému, na bočním panelu klikněte na Zpřístupnění a vpravo klikněte na Sluchadla. Přečtěte si další informace o nastavení naslouchátek.

Rychlejší přístup k některým nastavením a funkcím získáte takhle:

Na iPhonu a iPadu můžete taky na obrazovce nastavení zapnout Živý poslech.

Pokud má naslouchátko od výrobce vlastní aplikaci, může aplikace nabízet další nastavení a ovládací prvky.

Zrušit spárování naslouchátka.

Když zrušíte spárování naslouchátka se zařízením Apple, odpojí se a k zařízení Apple se už nepřipojí, dokud ho znovu nespárujete.

 • iPhone nebo iPad: Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Sluchadla. Klepněte na název naslouchátka, sjeďte dolů a klepněte na „Ignorovat zařízení“.

 • Mac: Vyberte nabídku Apple  >Nastavení systému, na bočním panelu klikněte na Zpřístupnění a vpravo klikněte na Sluchadla. Sjeďte dolů a klepněte na „Ignorovat zařízení“.

Co když potřebujete pomoct

Pokud se naslouchátko nepřipojí nebo nefunguje podle očekávání, vyzkoušejte tahle řešení.

Naslouchátko se nezobrazuje v nastavení Sluchadla

Naslouchátko je v nastaveních Sluchadla neaktivní

 • Ujistěte se, že je naslouchátko poblíž vašeho zařízení Apple.

 • Pokud je to možné, zrušte spárování naslouchátka a pak ho znovu spárujte.

 • Pokud na Macu používáte Bluetooth myš, trackpad, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení Bluetooth, vypněte ho. Pokud to naslouchátku umožní se připojit, je vstupní zařízení nekompatibilní s používáním naslouchátek s certifikací MFi na Macu. Řešení:

  • Použijte kabelové vstupní zařízení, které se k Macu připojuje přes USB místo Bluetooth.

  • Použijte vstupní zařízení Bluetooth, o kterém je známo, že funguje s naslouchátky s certifikací MFi na Macu, například nejnovější modely (ne starší modely) Apple Magic Keyboardu, Magic Mouse nebo Magic Trackpadu.

Naslouchátko se nečekaně odpojí

 • Při používání naslouchátka se ujistěte, že spárované zařízení Apple zůstává poblíž.

 • Pokud je naslouchátko spárované s víc než jedním zařízením Apple, může se přepnout na druhé zařízení Apple, když na něm detekuje příchozí hovor nebo když na něm začnete přehrávat zvuk. Tohle chování můžete změnit v nastavení Audio Handoff v nastaveních Sluchadla na iPhonu nebo iPadu.

 • Zkontrolujte stav baterie naslouchátka. Možná budete muset baterie vyměnit nebo dobít.

 • Zkontrolujte bezdrátové rušení.

Naslouchátko je připojené, ale neslyšíte zvuk

Fungování myši nebo trackpadu při používání naslouchátka působí jinak

Při používání naslouchátka s Macem může fungování polohovacího zařízení Bluetooth, jako je myš nebo trackpad, při posouvání ukazatele nebo klikání působit trochu jinak. To je očekávané chování, které je nezbytné k dosažení nejlepšího výkonu naslouchátka s certifikací MFi, které taky používá Bluetooth. Nemá to vliv na vestavěný trackpad notebooků Mac ani na žádné polohovací zařízení, které se k Macu připojuje přes USB místo Bluetooth.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: