Přesouvání aplikací a vytváření složek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

U aplikací na ploše můžete změnit jejich uspořádání, seskupovat je do složek nebo je přesouvat na jiné stránky nebo obrazovky.

Uspořádání aplikací

  1. Podržte prst na kterékoli aplikaci na obrazovce a pak klepněte na Upravit plochu Upravit plochu .

  2. Přetáhněte aplikaci jinam, například do Docku ve spodní části obrazovky.

  3. Na iPhonu X a novějším uložte změny klepnutím na Hotovo. Na iPhonu 8 nebo starším stiskněte tlačítko plochy.

    ios16-iphone13-pro-home-screen-edit

Umístění aplikací do složky

  1. Když chcete vytvořit složku, podržte kteroukoli aplikaci, dokud se aplikace nezačnou chvět. Potom aplikaci přetáhněte na jinou aplikaci.

  2. Do složky pak můžete přetahovat další aplikace.

    ios16-iphone13-pro-home-screen-make-folder

Složku přejmenujete tak, že na ní podržíte prst, dokud se neobjeví nabídka rychlých akcí. Klepněte na Přejmenovat, zadejte název a klepněte na Hotovo.

Přesunutí aplikace na jinou stránku

Ze začátku budete mít jen jednu stránku aplikací. Jestli chcete vytvořit novou stránku, podržte nějakou aplikaci, dokud se aplikace nezačnou chvět, a pak ji přetáhněte k pravému okraji obrazovky. Možná budete muset chvíli čekat, než se nová stránka objeví. Pokud chcete stránku smazat, přesuňte všechny aplikace na jinou stránku plochy. Když na stránce nejsou žádné aplikace, smaže se.

Když máte víc než jednu stránku, nad Dockem se zobrazuje řada teček. Zvýrazněná tečka značí, na které stránce se nacházíte. Můžete vytvářet nové stránky a aplikace mezi nimi přesouvat.

ios16-home-page2-callout

Pokud se nalevo nebo napravo od zvýrazněné tečky nacházejí další tečky, přetažením aplikace na pravou stranu obrazovky tuto aplikaci přesunete daným směrem. Nebo můžete přejet prstem doleva a podívat se na aplikace na této stránce.

ios16-home-page2-callout

Pokud se napravo od zvýrazněné tečky nenachází žádná další tečka, přetažením aplikace na pravou stranu obrazovky vytvoříte novou stránku.

V iOS 16 se ve spodní části obrazovky zobrazuje místo teček panel Hledání, dokud neprolistujete všemi stránkami plochy. Panel Hledání je k dispozici jen na iPhonu.

ios16-iphone13-pro-home-screen-pages-callout

Další informace o aplikacích na ploše

Datum zveřejnění: