Když se na výpisu z účtu objeví platba pro „apple.com/bill“

Když si koupíte aplikaci, hudbu, film nebo jiný obsah od společnosti Apple, na výpisu z účtu uvidíte platbu ve prospěch účtu s názvem Apple.com/bill. Totéž se objeví taky při obnovení předplatného nebo když aplikace nebo obsah od společnosti Apple nakoupí člen rodiny.

Jak zjistit, za co vám byla platba účtována

  1. Chcete-li zobrazit historii nákupů, přejděte na stránku reportaproblem.apple.com.

  2. Přihlaste se svým Apple ID.

  3. Zobrazí se seznam vašich nákupů. Chcete-li zobrazit nákupy členů rodiny, zvolte Apple ID a vyberte člena rodiny.

  4. Chcete-li zobrazit úplnou účtenku včetně daně, klepněte nebo klikněte na datum. Do jedné platby může být seskupeno více nákupů, včetně předplatných.

Pokud jde o platbu za předplatné, ve kterém už nechcete pokračovat, můžete předplatné zrušit. Přečtěte si, kde jinde si můžete zobrazit historii svých nákupů.

Když platbu stále nemůžete identifikovat

Nemůžete na stránce reportaproblem.apple.com najít odpovídající platbu? Podívejte se, jestli jste k nákupu nepoužili jiný účet.

  1. Vyhledejte ve svém e-mailu slova „receipt from Apple“ (účtenka od společnosti Apple) nebo „invoice from Apple“ (faktura od společnosti Apple).

  2. Vyhledejte účtenku, která odpovídá částce, kterou vidíte na výpisu z účtu.

  3. Na faktuře najdete, co bylo zakoupeno a z kterého Apple ID.

    Pro obrázek není k dispozici žádný alternativní text
  4. Zkontrolujte, zda se Apple ID v e-mailu neliší od toho, které jste použili k přihlášení na stránce reportaproblem.apple.com. Pokud se liší, přihlaste se na stránce reportaproblem.apple.com pomocí tohoto Apple ID a znovu zkontrolujte svoji historii nákupů.

Kontaktování podpory Apple

Pokud jste zkontrolovali stránku reportaproblem.apple.com i e-mailové faktury a stále nevíte, za co vám byla určitá platba účtována, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: