Používání Času ve škole na Apple Watch

Pomocí funkce Čas ve škole můžete na Apple Watch člena rodiny nastavit omezení podle rozvrhu nebo ho můžete používat na svých hodinkách, kdykoli se potřebujete soustředit.

watchos-9-series-8-schooltime-enabled

Co potřebujete

Abyste mohli na Apple Watch člena rodiny používat rozvrhy Času ve škole, musíte nejdřív Apple Watch nastavit pomocí Rodinného nastavení. To vyžaduje jeden z těchto modelů Apple Watch s watchOS 7 nebo novějším:

 • Apple Watch Series 4 nebo novější s mobilním připojením*

 • Apple Watch SE (1. generace) nebo novější s mobilním připojením

 • Apple Watch Ultra nebo novější

K prvotnímu nastavení hodinek navíc potřebujete iPhone 6s nebo novější s iOS 14 nebo novějším.

Abyste mohli Čas ve škole používat na svých vlastních Apple Watch, potřebujete watchOS 7 nebo novější.

* Mobilní datový tarif není k nastavení Apple Watch pro jiného člena rodiny nutný, ale vyžadují ho některé funkce.

Jak nastavit rozvrh Času ve škole

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch. Klepněte na Všechny hodinky a pak na hodinky člena rodiny.

 2. Klepněte na Hotovo a pak klepněte na Čas ve škole.

 3. Zapněte Čas ve škole a klepněte na Upravit rozvrh.

  ios-17-iphone-14-pro-watch-schooltime-set-schedule
 4. Zvolte dny a časy, kdy má být Čas ve škole aktivní.

 5. Pokud chcete pro nějaký den nastavit víc rozvrhů, klepněte na Přidat časPřidat čas. Můžete například nastavit jeden rozvrh pro dopolední vyučování a jiný pro odpolední.

Když chcete rozvrh Času ve škole změnit, otevřete na iPhonu aplikaci Watch a vedle spravovaných hodinek klepněte na tlačítko informacítlačítko informací. Klepněte na Čas ve škole a pak klepněte na Upravit rozvrh.

Dočasné ukončení Času ve škole

Člen rodiny může Čas ve škole dočasně ukončit, například aby se mohl podívat na zprávy a další věci. Čas ve škole ukončíte podržením korunky Digital Crown a klepnutím na Ukončit.

watchos-10-series-8-schooltime-exit

Když je aktivní nějaký rozvrh, režim Čas ve škole se automaticky obnoví.

Zobrazení přehledů Času ve škole

Počáteční a koncové časy všech dočasných ukončení Času ve škole se zobrazují v aplikaci Watch na vašem iPhonu. Pokud chcete vidět, kdy došlo k ukončení Času ve škole, otevřete aplikaci Watch, klepněte na Všechny hodinky, pak na Apple Watch člena rodiny a nakonec na Čas ve škole.

ios-17-iphone-14-pro-watch-child-device-schooltime-report

Přehled se zobrazuje taky na Apple Watch člena rodiny. Podíváte se na něj tak, že na hodinkách dítěte otevřete aplikaci Nastavení a klepnete na Čas ve škole.

Soustředění s Časem ve škole na Apple Watch

Čas ve škole můžete používat na svých hodinkách, kdykoli se potřebujete soustředit. Můžete ho používat jako alternativu k režimu Nerušit nebo Režimu kina, když chcete dostávat tichá oznámení a vidět, kolik je hodin, bez zbytečného vizuálního vyrušování.

Nejdřív přidejte tlačítko Čas ve škole do Ovládacího centra:

 1. Stisknutím bočního tlačítka (v systému watchOS 9 nebo starším podržte spodní část obrazovky a přejeďte prstem nahoru) otevřete Ovládací centrum.

 2. Sjeďte dolů a klepněte na Upravit.

 3. Na tlačítku Čas ve školetlačítku Čas ve školeKlepněte na tlačítko Přidattlačítko Přidat a potom na Hotovo.

V Ovládacím centru funkci zapnete klepnutím na tlačítko Čas ve škole. Ukončíte ji podržením korunky Digital Crown a klepnutím na Ukončit.

watchos-10-series-8-control-center-schooltime-on
Datum zveřejnění: