Úprava videí na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu

Pomocí aplikace Fotky můžete změnit délku videa nebo ho zpomalit přímo na svém iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu.

Zkrácení videa

Máte video, které je příliš dlouhé na poslání přes Mail nebo Zprávy? Nebo se chcete s přáteli či rodinou podělit jen o část videa? V aplikaci Fotky můžete video zkrátit tím, že odříznete jeho začátek nebo konec.

Jak oříznout video na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

  1. Otevřete aplikaci Fotky a klepněte na video, které chcete upravit.

  2. Klepněte na Upravit.

  3. Přetažením posuvníků na obou stranách časové osy videa změňte čas začátku a konce. Náhled zkráceného videa přehrajete klepnutím na tlačítko přehrávánítlačítko přehrávání.

    iPad zobrazující video v režimu úprav
  4. Klepněte na Hotovo a pak na Uložit video nebo Uložit jako nový klip.

Volba Uložit video uloží pouze zkrácenou verzi videa. Volba Uložit jako nový klip ponechá originální verzi a uloží do knihovny zkrácenou verzi jako další video.

Jak oříznout video na Macu

  1. Otevřete aplikaci Fotky a dvakrát klikněte na video, které chcete upravit.

  2. Klikněte na Upravit.

  3. Přetažením posuvníků na obou stranách časové osy videa změňte čas začátku a konce. Náhled zkráceného videa přehrajete kliknutím na tlačítko přehrávánítlačítko přehrávání.

  4. Klikněte na Hotovo a pak na Uložit video nebo Uložit jako nový klip.

Jak zkrácení vrátit zpět

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Otevřete video, které jste zkrátili. Klepněte na Upravit. Klepněte na Obnovit a pak na Obnovit původní.*

Na Macu: Otevřete video, které jste zkrátili. Klikněte na Upravit. Klikněte na Obnovit původní nebo přesuňte posuvníky zpět na začátek a konec videa. Pak klikněte na Hotovo.

* Pokud upravujete video, které jste vytvořili volbou Uložit video jako nový klip, klepnutím na Obnovit původní vrátíte zpět všechny ostatní provedené úpravy jako úprava expozice nebo přidání filtru. Neobnovíte ale video na původní délku.

Přidání filtru a otočení videa

Otevřete pořízený záznam v aplikaci Fotky a klepněte na Upravit. Podívejte se, jak video otočit, přidat k němu filtr nebo upravit jeho vzhled v aplikaci Fotky. Pokud se vám změny nelíbí, klepnutím na Zrušit se vraťte k originálu.

iPad zobrazující video s aplikovaným filtrem

Na Macu otevřete aplikaci Fotky a kliknutím na Upravit začněte s úpravami vzhledu videa. Pokud se vám změny nelíbí, klikněte na Obnovit původní nebo Resetovat úpravy.

Úpravy zpomaleného videa

Když video nahrajete ve zpomaleném režimu, můžete určit, které části videa se budou přehrávat s efektem zpomalení. To znamená, že se video bude přehrávat normální rychlostí a zpomalí se jen na detailech, na které chcete diváky upozornit.

iPad zobrazující upravovaná nastavení zpomaleného videa

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte u zpomaleného videa, které chcete upravit, na Upravit. Na Macu klikněte na Upravit. Pak nastavte bílé svislé čáry na časové ose do míst, kde má efekt zpomalení začínat a končit.

Používání aplikací jiných vývojářů

Do iPhonu, iPadu nebo iPodu touch si můžete stáhnout aplikace jiných výrobců a upravovat v nich videa ještě podrobněji. Do Macu si můžete nainstalovat rozšíření pro úpravy fotek od jiných výrobců a používat je spolu s výchozími nástroji Fotek. Přečtěte si víc o úpravách na Macu pomocí rozšíření od jiných výrobců.

Využijte Fotky na maximum

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: