Kryptografické moduly Apple FIPS 7.0 v iOS 10

Tento článek uvádí informace o kryptografických modulech v iOS, konkrétně modulu Apple iOS CoreCrypto Module 7.0 a modulu Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 7.0.

iOS obsahuje kryptografické moduly Apple iOS CoreCrypto Module 7.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 7.0. Na zařízeních s iOS 10 se tyto moduly nacházejí v „režimu FIPS“ a splňují normu FIPS 140-2, a to i bez jakéhokoli nastavování nebo konfigurace.

Všechny pokyny ke správnému používání těchto modulů najdete v Příručce pro správce šifrování v iOS 10 podle normy FIPS 140-2 (PDF).

Další informace o zabezpečení produktů, certifikacích, ověřování a bezpečnostních pokynech pro iOS.

Datum zveřejnění: