Důvěryhodné kořenové certifikáty dostupné v operačních systémech Apple

Úložiště důvěryhodných certifikátů obsahují důvěryhodné kořenové certifikáty, které jsou v iOS, iPadOS, macOS, tvOS a watchOS už předinstalované.

Informace o důvěryhodnosti a certifikátech

Každé úložiště důvěryhodných certifikátů může obsahovat až tři kategorie certifikátů:

  • Důvěryhodné certifikáty zakládají řetězec důvěry, který ověřuje jiné certifikáty podepsané důvěryhodnými kořenovými certifikáty. Slouží například k navázání bezpečného připojení k webovému serveru. Když správci IT vytvářejí konfigurační profily, nemusí do nich tyto důvěryhodné kořenové certifikáty zahrnovat.

  • Certifikáty typu Vždy se dotázat jsou nedůvěryhodné, ale nejsou blokované. Při použití některého z těchto certifikátů se zobrazí dotaz, jestli mu chcete důvěřovat, nebo ne.

  • Blokované certifikáty se považují za nebezpečné a systém jim nikdy nebude důvěřovat.

Aktuální úložiště důvěryhodných certifikátů

Seznam dostupných důvěryhodných kořenových certifikátů v iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 a watchOS 10

Předchozí sdílená úložiště důvěryhodných certifikátů

Počínaje iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 a watchOS 5 využívají všechny čtyři operační systémy Apple sdílené úložiště důvěryhodných certifikátů. S každou novou verzí úložiště důvěryhodných certifikátů se předchozí verze archivují zde:

Archivovaná úložiště důvěryhodných certifikátů

iOS

macOS

watchOS

tvOS

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: