Bezpečnostní certifikace pro aplikace Apple

Tento článek obsahuje odkazy na klíčové certifikace produktu, kryptografická ověření a bezpečnostní pokyny pro nativní aplikace Apple poskytované jako součást operačního systému.

Kromě obecných certifikátů, které jsou tady uvedeny, můžou být vydány další certifikáty za účelem plnění specifických bezpečnostních požadavků pro některé trhy.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na adrese security-certifications@apple.com

V souvislosti s těmito certifikacemi a validacemi můžou být užitečné následující dokumenty:

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s internetovými službami

Informace o veřejných certifikacích vztahujících se k aplikacím

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s operačními systémy

Informace o veřejných certifikacích souvisejících s hardwarovými a souvisejícími firmwarovými komponentami najdete v článku:

Ověřování kryptografických modulů

Všechny certifikáty ověřování shody Apple FIPS 140-2/-3 jsou na webu CMVP. Apple se aktivně podílí na ověřování modulů CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každé hlavní verzi operačního systému. Ověřování shody se provádí až na finální vydané verzi modulu. Modul se ke schválení předkládá až po veřejném vydání operačního systému.

CMVP udržuje stav validace kryptografických modulů ve čtyřech samostatných seznamech v závislosti na jejich aktuálním stavu. Moduly mohou začínat v seznamu implementací s probíhajícím testováním a pokračovat do seznamu zpracovávaných modulů. Po validaci se objeví v seznamu ověřených kryptografických modulů a po pěti letech jsou přesunuty do seznamu „historické“

V roce 2020 přijal CMVP mezinárodní standard ISO/IEC 19790 jako základ pro FIPS 140-3.

Více informací o ověřování FIPS 140-2/-3 viz Zabezpečení platforem Apple.

Nativní aplikace Apple vyvolají kryptografické moduly, které byly ověřeny v rámci platformy. Najdete je v níže uvedené tabulce.

Číslo certifikátu CMVP

Název modulu

Typ modulu

SL

Datum ověření

Dokumenty

Modules in Process List.

iOS 12

3438

Modul jádra Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM

SW

1

23. 4. 2019

3433

Uživatelský modul Apple CoreCrypto v9.0 pro ARM

SW

1

11. 4. 2019

3523

Kryptografický modul Apple Secure Key Store v9.0(sepOS)

HW

2

10. 9. 2019

iOS 11

3148

Uživatelský modul Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM

SW

1

2018-03-092018-05-222018-07-06

3147

Modul jádra Apple CoreCrypto v8.0 pro ARM

SW

1

2018-03-092018-05-172018-07-03

3223

Kryptografický modul Apple Secure Key Store v1.0(sepOS)

HW

1

10. 9. 2019

Certifikace Common Criteria (CC)

NIAP obvykle udržuje vyhodnocení pro Seznam kompatibilních produktů ještě dva roky poté, co jsou zkontrolovány, zda splňují aktuální zásady údržby. Portál CC může udržovat produkty na seznamu certifikovaných produktů po dobu pěti let.

Portál Common Criteria

Další informace o certifikacích Common Criteria naleznete na stránce Zabezpečení platforem Apple.

V roce 2018 společnost Apple iniciovala vyhodnocení zabezpečení pro hlavní aplikace běžící na iOS 11 s prohlížečem Safari a aplikací Kontakty. Společnost Apple pokračovala v těchto hodnoceních u aplikací v iOS 12 v roce 2019 a v iOS 13 v roce 2020.

Apple bude usilovat o další vyhodnocení zabezpečení klíčových aplikací u budoucích vydání operačních systémů.

ID schématu

Název

Profily ochrany

Datum certifikace

Dokumenty

Hodnocení ve spolupráci s organizací NIAP publikovaná jako probíhající jsou uvedena na stránce Produkty s probíhajícím hodnocenímProdukty s probíhajícím hodnocením

iOS 13

11060

Apple iOS 13 a iPadOS 13: Safari

PP pro aplikační SWEP pro webové prohlížeče

2020-06-05

11050

Apple iOS 13 a iPadOS 13: Kontakty

PP pro aplikační SW

2020-06-05

iOS 12

10960

iOS 12 Safari

PP pro aplikační SWEP pro webové prohlížeče

12.06.2019

10961

iOS 12 Kontakty

PP pro aplikační SW

28.02.2019

iOS 11

10916

iOS 11 Safari

PP pro aplikační SWEP pro webové prohlížeče

09.11.2018

10915

iOS 11 Kontakty

PP pro aplikační SW

13.09.2018

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: