Typy obsahu podporované službou ukládání do mezipaměti v macOS

Přečtěte si o tom, jak ukládání obsahu do mezipaměti urychluje stahování softwaru Apple a obsahu z iCloudu.

Ukládání do mezipaměti urychluje stahování softwaru Apple distribuovaného přes internet. Místní kopie staženého softwaru se ukládají do mezipaměti vašeho Macu. Díky tomu jsou pak pro připojené klienty k dispozici rychleji.

Typy obsahu podporované službou ukládání do mezipaměti

macOS má vestavěnou podporu pro ukládání následujícího obsahu do mezipaměti.

macOS

 • Aktualizace macOS a obrazy pro obnovení přes internet*

 • Systémový firmware a aktualizace pro obnovení

 • Instalační programy pro macOS stažené z App Storu nebo příkazem softwareupdate --fetch-full installer

 • Aplikace a jejich aktualizace z  App Storu

 • Obsah ke stažení pro GarageBand

 • Mezipaměť dat iCloudu (fotky a dokumenty)

 • Obsah Apple Books

 • Stahovatelné součásti Xcode, jako jsou simulátory (Xcode 10.2 nebo novější)

 • Rosetta

 • Spořiče obrazovky a tapety s leteckými snímky

iOS, iPadOS, tvOS a visionOS

 • Aktualizace OS (bezdrátově)

 • Spořiče obrazovky s leteckými snímky na Apple TV

 • Aplikace a aktualizace aplikací

 • Podpora zdrojů na vyžádání

 • Mezipaměť dat iCloudu (fotky a dokumenty)

 • Obsah Apple Books

 • Některé mobilní zdroje, například hlasy asistentky Siri ve zvýšené kvalitě, jazykové slovníky a další

 • Obsah aplikace Škola, včetně souborových příloh a multimediálních souborů připojených k úkolům

watchOS

 • Aplikace watchOS a aktualizace aplikací

 • Ukládání dat do iCloudu

Omezení v různých zemích a oblastech

 • Některý obsah se do mezipaměti ukládá jen v některých oblastech.

 • Obsah stahovaný v iTunes se neukládá do mezipaměti zařízení umístěných v Brazílii, kontinentální Číně, Mexiku a Portugalsku. V Kanadě se neukládá obsah stahovaný v Apple Books.

 • Pokud je v systému macOS povoleno ukládání obsahu do mezipaměti, bude u společnosti Apple zaregistrována IP adresa počítače Mac a informace o oblasti, v níž se nachází. K nahrávání do mezipaměti ze serverů iTunes a App Store je nezbytné, aby zaregistrovaná oblast mezipaměti pro obsah ze systému macOS odpovídala oblasti účtů Apple ID klienta.

Další informace

Přečtěte si víc o ukládání obsahu do mezipaměti.

* Po spuštění do Zotavení macOS přes internet mohou klienti nainstalovat macOS z mezipaměti a provádět další akce dostupné v Zotavení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: