Opuštění Rodinného sdílení

Seznamte se s různými způsoby, jak opustit rodinnou skupinu nebo jak se z ní nechat odstranit, a s tím, co se stane, když přestanete Rodinné sdílení používat. Pokud jste organizátor rodiny, můžete z rodinné skupiny kdykoli odstraňovat její členy nebo ji můžete úplně rozpustit.

Odebrání sebe z rodinné skupiny

Odebrání jiného člena rodinné skupiny

Rozpuštění rodinné skupiny

Co se stane, když ukončíte sdílení?

Odstranění sebe sama z rodinné skupiny

Kterýkoli člen rodiny ve věku 13 let a starší* se může z rodinné skupiny odebrat. Pokud máte u svého účtu zapnutý Čas u obrazovky, musí vás odebrat organizátor rodiny.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Rodina. Pokud volbu Rodina nevidíte, klepněte na svoje jméno a pak na Rodinné sdílení.

 3. Klepněte na své jméno.

 4. Klepněte na Přestat používat rodinné sdílení.

  ios-16-iphone-13-pro-settings-family-apple-id-stop-using-family-sharing-adult

Na Macu

macOS Ventura nebo novější:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému.

 2. Klikněte na Rodina.

 3. Klikněte na své jméno.

 4. Klikněte na Přestat používat rodinné sdílení.

  macos-ventura-system-settings-family-secondary-apple-id.

macOS Monterey nebo starší:

 1. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému.

 2. Klikněte na Rodinné sdílení.

 3. Klikněte na Podrobnosti vedle svého jména.

 4. Klikněte na Přestat používat rodinné sdílení.

Když opustíte rodinné sdílení, přijdete o přístup ke všem sdíleným nákupům a službám, které máte od jiného člena rodiny.

Odstranění vašeho účtu z rodinné skupiny

Pokud se vaše Apple ID používá ke sdílení nákupů s rodinnou skupinou, kterou chcete opustit, můžete navštívit stránku svého účtu Apple ID a účet odstranit z rodiny přímo. Přejděte na web appleid.apple.com a přihlaste se svým Apple ID a heslem k účtu, který chcete ze skupiny odstranit.

V části Rodinné sdílení:

 1. Na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu se svým Apple ID a heslem přihlaste na web appleid.apple.com.

 2. Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte v horní části stránky na šipku dolů, a potom klepněte na Rodinné sdílení. Na iPadu nebo Macu klikněte v levé části stránky na Rodinné sdílení.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odpojit účet.

 4. Klepněte nebo klikněte na Odpojit.

Jakmile rodinnou skupinu opustíte, můžete vytvořit svoji vlastní nebo se připojit k jiné.

Odebrání člena z rodinné skupiny

Organizátor rodiny může z rodinné skupiny odebrat kohokoli staršího 13 let.* Pokud potřebujete, můžete dítě převést do jiné rodiny.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Rodina. Pokud volbu Rodina nevidíte, klepněte na svoje jméno a pak na Rodinné sdílení.

 3. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odstranit.

 4. Klepněte na Odebrat [jméno člena rodiny] z rodiny.

  ios-16-iphone-13-pro-settings-family-apple-id-remove-from-family.

Na Macu

macOS Ventura nebo novější:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Rodina.

 2. Klikněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odebrat.

 3. Klikněte na Odebrat [jméno člena rodiny] z rodiny.

  macos-ventura-system-settings-family-remove-from-family.
 4. Kliknutím na Odebrat [jméno člena rodiny] akci potvrďte.

macOS Monterey nebo starší:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.

 2. Klikněte na Podrobnosti vedle jména člena rodiny, kterého chcete odstranit.

 3. Klikněte na Odebrat [jméno člena rodiny].

Rozpuštění rodinné skupiny

Když organizátor rodiny vypne rodinné sdílení, budou ze skupiny současně odebráni všichni členové rodiny. Než budete moct Rodinné sdílení ukončit, musíte děti mladší 13 let* převést do jiné rodiny. jak převést dítě do jiné skupiny Rodinného sdílení.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

iOS 16 nebo novější:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Rodina.

 3. Klepněte na své jméno.

 4. Klepněte na Přestat používat rodinné sdílení.

  ios-16-iphone-13-pro-settings-family-apple-id-stop-using-family-sharing-organizer.

iOS 15 nebo starší:

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na svoje jméno a pak na Rodinné sdílení.

 3. Klepněte na své jméno.

 4. Klepněte na Zastavit rodinné sdílení.

Na Macu

macOS Ventura nebo novější:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Rodina.

 2. Klikněte na své jméno.

 3. Klikněte na Přestat používat rodinné sdílení.

  macos-ventura-system-settings-family-stop-using-family-sharing

macOS Monterey nebo starší:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.

 2. Klikněte na Podrobnosti vedle svého jména.

 3. Klikněte na Vypnout, a pak klikněte na Ukončit rodinné sdílení.

Pokud jste vytvořili skupinu Rodinného sdílení ve verzi iOS starší než 14, na účtu organizátora je ponechán rodinný kalendář, připomenutí a sdílené fotoalbum. Tento obsah pak může s jednotlivými členy rodiny znova sdílet. Přečtěte si, jak sdílet kalendáře a připomínky.

Co se stane, když přestanete sdílet?

 • Vaše Apple ID je odebráno z rodinné skupiny a nebudete mít přístup k žádným službám sdíleným rodinou, jako je například rodinné předplatné Apple Music nebo sdílený tarif úložiště na iCloudu.

 • Ukončí se sdílení polohy se členy vaší rodiny a vaše zařízení se odstraní ze seznamu rodinné služby Najít

 • Pokud vaše rodina sdílí nákupy v iTunes, Apple Books a App Storu, zastavíte okamžitě sdílení nákupů a ztratíte přístup k nákupům provedeným ostatními členy rodiny. Ponecháte si všechny nákupy z doby, kdy jste byli členem rodinné skupiny. Ostatní členové rodiny nebudou moct používat obsah stažený z vaší sbírky.

 • Veškerý obsah, který s vámi vaše rodina sdílela, nebude z vašeho zařízení automaticky odstraněn. Můžete si ho koupit znova nebo ho odstranit, a uvolnit si tak místo na zařízení. Pokud jste si stáhli nějakou aplikaci z historie nákupů jiného člena rodiny a provedli jste v ní nějaké nákupy v aplikaci, budete si aplikaci muset sami koupit, abyste se k nákupům v ní dostali.

 • Pokud vám organizátor rodiny nastavil účet Apple Cash jako součást rodinného účtu Apple Cash, váš účet se automaticky uzavře a zůstatek se převede na účet Apple Cash organizátora rodiny. Pokud jste organizátor a rozpustíte rodinnou skupinu, všechny rodinné účty Apple Cash, které jste pro členy rodiny nastavili, se uzavřou a jejich zůstatky se převedou na váš účet.

 • Pokud máte Apple Watch, které používají Nastavení rodiny, nebudete moct tyto Apple Watch spravovat.

 • Pokud se členy rodiny sdílíte nějaké fotoalbum, kalendář nebo připomínky, jejich sdílení se ukončí. Pokud chcete Rodinné sdílení používat i nadále, ale nechcete s rodinou sdílet určité věci, můžete se od jednotlivých služeb odhlásit v aplikacích Fotky, Kalendář nebo Připomínky na svém zařízení nebo na webu iCloud.com.

 • Pokud používáte Apple Card Family a opustíte skupinu rodinného sdílení, nebudete automaticky odebráni z účtu Apple Card Family. Přečtěte si, jak odstranit sebe nebo další účastníky ze sdíleného účtu Apple Card.

* Věk se liší podle země nebo oblasti. Je to 14 let v Bulharsku, Itálii, Izraeli, Jižní Koreji, kontinentální Číně, na Kypru, v Litvě, Rakousku a Španělsku. 15 let v Česku, Francii, Peru, Řecku a Slovinsku. 16 let v Brazílii, na Filipínách, v Chorvatsku, Irsku, Kosovu, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Maďarsku, Malajsii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Singapuru a na Slovensku. 13 let ve všech ostatních zemích.

Datum zveřejnění: