Jak kopírovat a vkládat na Macu

Naučte se zkopírovat nebo vyjmout text nebo jiné položky z jednoho místa a vložit je jinam. Tyto metody fungují ve většině aplikací.

Kopírování nebo vyjmutí

Vložení nebo vložení s přizpůsobením stylu

Co když vám nejde kopírovat, vyjmout nebo vložit

Další informace

Kopírování nebo vyjmutí

Začněte výběrem textu nebo jiné položky, kterou chcete zkopírovat nebo vyjmout. Potom jedním z těchto postupů uložte položku do schránky, aby ji bylo možné vložit jinam.

Kopírování

No alt supplied for Image
 • Vybranou položku zkopírujete klávesovou kombinací Command-C.

 • Další možností je příkaz Kopírovat v nabídce Úpravy na řádku nabídek.

 • Nebo klikněte se stisknutou klávesou Control (nebo pravým tlačítkem) na vybranou položku a z místní nabídky zvolte Kopírovat.

Vyjmutí

No alt supplied for Image
 • Vybranou položku vyjmete klávesovou kombinací Command-X.

 • Můžete taky použít příkaz Vyjmout z nabídky Úpravy na řádku nabídek.

 • Anebo klikněte se stisknutou klávesou Control (nebo pravým tlačítkem) na požadovanou položku a v místní nabídce zvolte Vyjmout.

Vložení nebo vložení s přizpůsobením stylu

Nejprve kliknutím umístěte kurzor na požadované místo a pak jedním z těchto postupů vložte zkopírovanou položku.

Vložení

No alt supplied for Image
 • Vyjmutou nebo zkopírovanou položku vložíte klávesovou kombinací Command-V.

 • Nebo zvolte příkaz Vložit v nabídce Úpravy na řádku nabídek.

 • Případně můžete se stisknutou klávesou Control (nebo pravým tlačítkem) kliknout na požadovanou položku a v místní nabídce zvolit Vložit.

Vložení s přizpůsobením stylu

Po vložení s přizpůsobením stylu se vložená položka bude písmem, barvou, velikostí nebo jinými vlastnostmi shodovat s okolním obsahem.

No alt supplied for Image
 • Vložte vyjmutou nebo zkopírovanou položku klávesovou kombinací Option-Shift-Command-V.

 • Nebo v nabídce Úpravy na řádku nabídek zvolte Vložit a použít styl.

Co když vám nejde kopírovat, vyjmout nebo vložit

To, které položky se dají vyjmout, kopírovat nebo vložit, i kdy a kde jsou tyto akce v aplikaci možné, určují jednotlivé aplikace. Když vyjmutí, kopírování nebo vložení není možné, příslušná položka nabídky je zobrazená ztlumeně, takže ji nemůžete zvolit ani použít její klávesovou zkratku.

U některých položek, třeba souborů nebo složek, může být dostupná možnost je smazat nebo přesunout do koše, ale ne je vyjmout. Přesunout takové položky může jít přetažením.

Další informace

Datum zveřejnění: