Instalace konfiguračního profilu do iPhonu nebo iPadu

Přečtěte si, jak v iOS 12.2 nebo novějším a v iPadOS nainstalovat profil.

Když si v iOS 12.2 nebo novějším nebo v iPadOS stáhnete z webové stránky nebo e-mailové zprávy konfigurační profil, včetně profilů pro registraci do systému správy mobilních zařízení, musíte ho pak v aplikaci Nastavení nainstalovat. Pokud profil nenainstalujete do 8 minut od stažení, automaticky se smaže.

Jestli se nacházíte na neznámém místě, musíte ještě před instalací konfiguračního profilu vypnout v iOS ochranu odcizených zařízení. Znovu ji můžete zapnout, až instalaci dokončíte.

Instalace profilu

Jakmile si profil stáhnete,* uvidíte zprávu „Profil byl stažen“ nebo „Zapsat se v [název organizace]“. Profil nainstalujete takhle:

  1. Otevřete aplikaci Nastavení.

  2. Klepněte na „Profil byl stažen“ nebo „Zapsat se v [název organizace]“.

    ios15-iphone12-pro-settings-profile-downloaded-crop.
  3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na Instalovat a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

* K instalaci může být v jednu chvíli připravený jen jeden profil. Pokud si nějaký profil stáhnete, nenainstalujete ho a pak si stáhnete druhý profil, bude k instalaci dostupný už jenom druhý profil.

O profilech nainstalovaných systémem na správu mobilních zařízení

Správce systému může do zařízení zaregistrovaných v řešení pro správu mobilních zařízení (MDM) instalovat profily bez jakékoli interakce ze strany uživatele. K registraci zařízení do MDM použijte Apple School Manager nebo Apple Business Manager, případně do nich registrační profil nainstalujte ručně.

Datum zveřejnění: