Povolení uživatele root nebo změna hesla uživatele root na Macu

Správce Macu může účet root použít k provádění úloh, které vyžadují přístup do běžně nedostupných oblastí systému.

V moha případech můžete namísto povolení uživatele root použít v Terminálu příkaz sudo. Chcete-li se o příkazu sudo dozvědět víc, spusťte aplikaci Terminál a zadejte man sudo.

Uživatel s názvem „root“ je superuživatel s právem čtení a zápisu pro mnoho oblastí systému, včetně souborů v jiných uživatelských účtech macOS. Uživatel root je ve výchozím nastavení zakázán a není určen pro běžné použití. Jeho oprávnění umožňují změny souborů, které váš Mac vyžaduje, a k vrácení těchto změn budete možná muset přeinstalovat macOS. Po dokončení potřebných úloh byste měli uživatele root opět zakázat.

Použití Adresářové utility

Pomocí Spotlightu vyhledejte a otevřete Adresářovou utilitu nebo postupujte takto:

  1. Na řádku nabídek Finderu zvolte Otevřít > Otevřít složku.

  2. Zadejte nebo vložte /System/Library/CoreServices/Applications/ a stiskněte Enter.

  3. V okně, které se zobrazí, otevřete Adresářovou utilitu.

Povolení nebo zákaz uživatele root

V okně Adresářové utility klikněte na zámek ikona zámku a zadejte jméno a heslo správce.

  • Pokud chcete povolit uživatele root, zvolte na řádku nabídek položky Upravit > Povolit uživatele root. Zadejte heslo, které chcete použít. Pak se můžete přihlásit jako uživatel root.

  • Chcete-li uživatele root zakázat, zvolte Upravit > Zakázat uživatele root.

Změna hesla uživatele root

V okně Adresářové utility klikněte na zámek ikona zámku a zadejte jméno a heslo správce. Na řádku nabídek zvolte Upravit > Změnit heslo uživatele root.

Jak se přihlásit jako uživatel root

Po zapnutí uživatele root budete mít jeho oprávnění, jen pokud se jako uživatel root přihlásíte.

  1. Odhlaste se z aktuálního uživatelského účtu výběrem nabídky Apple  > Odhlásit se.

  2. V přihlašovacím okně se přihlaste pod jménem „root“ a s heslem, které jste pro uživatele root nastavili.

    • Pokud v přihlašovacím okně vidíte jen seznam uživatelů, klikněte nejprve na Jiné.

Nezapomeňte po dokončení potřebných úloh uživatele root opět vypnout.

Datum zveřejnění: