Vytváření scén a automatizací pomocí aplikace Domácnost

V aplikaci Domácnost můžete automatizovat příslušenství a vytvářet scény, abyste mohli dělat co chcete a kdy chcete.

Co budete potřebovat

Vytvoření scény

Díky scénám můžete kontrolovat více příslušenství současně. Vytvořte třeba scénu nazvanou „Dobrou noc“, která zhasne všechna světla a zamkne přední dveře – všechno najednou. Nebo vytvořte scénu „Dobré ráno“, která na HomePodu, Apple TV,1 nebo reproduktoru s podporou AirPlay přehraje váš oblíbený playlist.

Použití navržené scény

 1. V aplikaci Domácnost klepněte nebo klikněte na tlačítko PřidatNo alt supplied for Image a zvolte Přidat scénuNo alt supplied for Image.

 2. Vyberte některou z navržených scén.

  ios-16-iphone-13-pro-home-add-suggested-scene.png
 3. Chcete-li upravit nastavení příslušenství, stačí na něj kliknout nebo klepnout. Chcete-li změnit příslušenství, které je součástí scény, klepněte nebo klikněte na Přidat nebo Odebrat příslušenství. Chcete-li si scénu vyzkoušet, klepněte nebo klikněte na volbu Otestovat scénu.

 4. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

Vytvoření vlastní scény

 1. V aplikaci Domácnost klepněte nebo klikněte na tlačítko PřidatNo alt supplied for Image a zvolte Přidat scénuNo alt supplied for Image.

 2. Klepněte nebo klikněte na Vlastní.

 3. Scénu pojmenujte a potom klepněte nebo klikněte na Přidat příslušenství.

 4. Vyberte příslušenství, které chcete přidat, a klepněte nebo klikněte na Hotovo.

 5. Chcete-li upravit nastavení příslušenství, stačí na něj kliknout nebo klepnout. Chcete-li změnit příslušenství, které je součástí scény, klepněte nebo klikněte na Přidat příslušenství. Chcete-li si scénu vyzkoušet, klepněte nebo klikněte na volbu Otestovat scénu.

 6. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

Nová scéna s názvem Dobrou noc na iPhonu

Chcete-li na iPhonu nebo iPadu upravit scénu, stiskněte ji a podržte a potom klepněte na Upravit scénu. Na Macu na scénu dvakrát klikněte.

Scénu aktivujete klepnutím nebo kliknutím. Nebo se zeptejte Siri. Pokud máte nastavené domácí centrum, můžete také scénu automatizovat.

Vytvoření automatizace

Pokud nastavíte domácí centrum, můžete spustit příslušenství nebo scénu na základě denní doby, vaší polohy, aktivace čidel a dalších událostí. Vytvořte třeba automatizaci, která spustí scénu „Jsem tady“, když někdo z rodiny přijde domů. Nebo nechte rozsvítit všechna světla v místnosti, když pohybové čidlo detekuje pohyb.

Vytvoření automatizace založené na akci příslušenství

Když se příslušenství zapne, vypne nebo něco detekuje, můžete na to navázat další příslušenství a scény.

 1. V aplikaci Domácnost klepněte nebo klikněte na tlačítko PřidatNo alt supplied for Image a zvolte Přidat automatizaciNo alt supplied for Image.

 2. Pokud chcete automatizaci spustit při zapnutí nebo vypnutí konkrétního příslušenství, zvolte Změna stavu příslušenství. Nebo zvolte Čidlo něco detekovalo.

 3. Vyberte příslušenství, které má automatizaci spustit, a klepněte nebo klikněte na Další.

 4. Vyberte akci, která automatizaci spustí, například zapnutí nebo otevření příslušenství a klepněte nebo klikněte na Další.

 5. Vyberte příslušenství a scény, které na akci budou reagovat, a klepněte nebo klikněte na Další.

 6. Chcete-li upravit příslušenství na iPhonu, nebo iPadu, stiskněte ho a podržte. Na Macu klikněte na příslušenství.

 7. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

No alt supplied for Image

Chcete být upozorněni, když příslušenství něco detekuje? Přečtěte si, jak nastavit upozornění pro vaše příslušenství.

Vytvoření automatizace založené na tom, kdo je doma

Příslušenství a scény můžete automatizovat tak, aby se zapínaly nebo vypínaly, když vy nebo sdílený uživatel přijdete domů nebo odejdete z domova.

Pokud chcete vytvořit automatizaci aktivovanou změnou polohy, musíte mít vy a osoby, které jste pozvali k ovládání domácnosti, na svém primárním iPhonu nebo iPadu2, který slouží k ovládání domácnosti, zapnutou funkci Sdílet moji polohu. Jděte do Nastavení > [vaše jméno] > Najít a zapněte Sdílet moji polohu. Ujistěte se, že je vedle Moje poloha vybráno „Toto zařízení“.

 1. V aplikaci Domácnost klepněte nebo klikněte na tlačítko PřidatNo alt supplied for Image a zvolte Přidat automatizaciNo alt supplied for Image.

 2. Vyberte, jestli se má automatizace spustit, když Někdo přijde, nebo když Někdo odejde.

 3. Chcete-li vybrat konkrétní osobu, která automatizaci spustí, klepněte nebo klikněte na InformaceNo alt supplied for Image. Pro automatizaci můžete taky zvolit polohu3 a čas. Poté klepněte nebo klikněte na Další.

 4. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a klepněte nebo klikněte na Další.

 5. Chcete-li upravit příslušenství na iPhonu, nebo iPadu, stiskněte ho a podržte. Na Macu klikněte na příslušenství. Chcete-li automatizaci vyzkoušet, klepněte nebo klikněte na volbu Otestovat automatizaci.

 6. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

No alt supplied for Image

Automatizace příslušenství v určitém čase

Můžete vytvořit automatizaci, která se spustí v určitou dobu, v určité dny a podle toho, kdo je doma.

 1. V aplikaci Domácnost klepněte nebo klikněte na tlačítko PřidatNo alt supplied for Image a zvolte Přidat automatizaciNo alt supplied for Image.

 2. Zvolte Nastane určitá denní doba a pak zvolte čas a den. Klepnutím nebo kliknutím na Lidé necháte automatizaci proběhnout v určitý čas, když je někdo doma. Klepněte nebo klikněte na Další.

 3. Vyberte scény a příslušenství, které chcete automatizovat, a klepněte nebo klikněte na Další.

 4. Chcete-li upravit příslušenství na iPhonu, nebo iPadu, stiskněte ho a podržte. Na Macu klikněte na příslušenství. Chcete-li automatizaci vyzkoušet, klepněte nebo klikněte na volbu Otestovat automatizaci.

 5. Klepněte nebo klikněte na Hotovo.

No alt supplied for Image

Vypnutí nebo smazání automatizace

Zapnutí nebo vypnutí automatizace:

 1. Na iPhonu, iPadu nebo Macu otevřete aplikaci Domácnost a přejděte na panel Automatizace.

 2. Klepněte nebo klikněte na požadovanou automatizaci.

 3. Zapněte nebo vypněte volbu Zapnout automatizaci.

Po klepnutí nebo kliknutí na Vypnout vyberte dobu, po které se má automatizované příslušenství vypnout. Když například vytvoříte automatizaci, která při příchodu domů rozsvítí světla, můžete světla třeba po hodině nechat zase zhasnout.

Automatizaci smažete tak, že na ni klepnete nebo kliknete, sjedete dolů a klepnete nebo kliknete na Smazat automatizaci. Na iPhonu nebo iPadu také můžete přes automatizaci přejet doleva prstem a klepnout na Smazat.

No alt supplied for Image

Co dalšího se dá dělat s aplikací Domácnost

1. HomePod a Apple TV nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech.

2. Pomocí Macu se nedají aktivovat automatizace založené na poloze.

3. Když vyberete jiné místo než domov, budete automatizaci moct aktivovat jenom vy, zatímco ostatní uživatelé, které jste pozvali k ovládání domácnosti, budou z automatizace odebráni.

Datum zveřejnění: