Když GarageBand na Macu nefunguje správně

Přečtěte si, co dělat, když se GarageBand na vašem Macu neotevře, nemůžete hrát nebo nahrávat v projektu nebo máte jiný problém.

Zkuste tyto kroky v uvedeném pořadí

Po provedení každého kroku vyzkoušejte GarageBand znova, jestli se tím problém vyřešil.

Restartování Macu

V nabídce Apple vyberte Restartovat .

Aktualizujte GarageBand

Zvolte v nabídce Apple  > App Store a na panelu nástrojů klikněte na Aktualizace. Pokud je k dispozici aktualizace GarageBandu, stáhněte a nainstalujte ji kliknutím na tlačítko Aktualizovat.

Zkontrolujte kompatibilitu softwaru nebo zařízení

Pokud používáte externí zvukovou kartu, MIDI rozhraní, úložný systém, kontrolér nebo plug-in od jiného výrobce než Apple, zkontrolujte, jestli je kompatibilní s nejnovější verzí GarageBandu. Požádejte o podporu výrobce. Pokud je k dispozici aktualizace, podle instrukcí výrobce své zařízení nebo software aktualizujte.

Použití vestavěného zvukového zařízení s GarageBandem

Pokud používáte externí zvukovou kartu, zkuste místo ní použít zvukový systém vestavěný ve vašem Macu.

 1. Odpojte externí zvukovou kartu od Macu.

 2. Otevřete GarageBand a zvolte GarageBand > Předvolby > Zvuk/MIDI.

  elcap-garage-band-preferences-audio-units-disable
 3. Z rozevírací nabídky Výstupní zařízení zvolte Vestavěný výstup.

 4. Z rozevírací nabídky Vstupní zařízení zvolte Vestavěný mikrofon (nebo Vestavěný vstup, podle modelu počítače).

 5. Otevřete a přehrajte projekt, s kterým máte problémy.

Pokud se projekt otevře a přehraje správně, možná budete muset aktualizovat nebo opravit zvukovou kartu. Informace vám poskytne výrobce.

Otevřete GarageBand bez zvukového vstupu a výstupu

 1. Otevřete GarageBand a okamžitě stiskněte a podržte klávesu Control, ještě než se otevře projekt.

 2. V upozornění klikněte na možnost Nespouštět.

  elcap-garage-band-core-audio-driver-launch

Pokud se GarageBand otevře, může to znamenat následující:

 • Možná budete muset aktualizovat nebo opravit externí zvukovou kartu. Informace vám poskytne výrobce.

 • Může být poškozený plug-in Audio Units nebo možná není kompatibilní s vaší verzí GarageBandu. Chcete-li problém vyřešit, můžete zkusit vypnout plug-iny.

Vypněte plug-iny Audio Units

Pokud používáte plug-iny Audio Units, zkuste je vypnout. Poškozené nebo nekompatibilní plug-iny Audio Units můžou způsobovat neočekávané chování GarageBandu.

Vypnutí plug-inů Audio Units:

 1. Otevřete projekt v GarageBandu.

 2. Přejděte do GarageBand > Předvolby > Zvuk/MIDI a vypněte volbu Audio Units.

 3. Přehrajte projekt, se kterým máte problémy.

Pokud se projekt otevře a bude se přehrávat správně, plug-in, který v projektu používáte, může být poškozený nebo nekompatibilní s vaší verzí GarageBandu. Požádejte o podporu výrobce plug-inu.

Vyzkoušejte nový projekt

Můžete vytvořit nový projekt a otestovat, zda je problém ve vašem projektu, nebo v aplikaci GarageBand.

 1. Pokud je GarageBand otevřený, ukončete ho.

 2. Otevřete GarageBand a zvolte Soubor > Nový.

 3. V okně Nový projekt zvolte Prázdný projekt.

 4. Do nového projektu přidejte zvukové soubory nebo smyčky Apple Loops.

 5. Zkuste reprodukovat původní problém. Například pokud projekt, se kterým máte problém, používá konkrétní plug-in jiného výrobce, přidejte ho do testovacího projektu. Pokud se problém znovu objeví, může být plug-in poškozený nebo je třeba ho aktualizovat.

Vyzkoušejte GarageBand pod novým uživatelským účtem

Vytvořte na Macu nový uživatelský účet a zkuste problém reprodukovat v něm. Pokud se problém v novém uživatelském účtu neprojeví, může být způsoben nastavením původního účtu.

Obnovte předvolby GarageBandu


Obnovení předvoleb nemá vliv na soubory projektu, předvolby nebo nástroje. Přijdete ale vlastní nastavení, která jste v předvolbách provedli.

 1. Zvolte GarageBand > Předvolby a poznamenejte si všechna konkrétní nastavení předvoleb, která jste změnili.

 2. Zavřete GarageBand.

 3. Ve Finderu zvolte v nabídce Otevřít položku Utility.

 4. Otevřete Terminál.

 5. Zkopírujte tento příkaz, vložte ho do Terminálu a stiskněte klávesu Return: defaults delete com.apple.garageband10

 6. Pokud jste někdy aktualizovali z předchozí verze GarageBandu, zkopírujte také tento příkaz, vložte ho do Terminálu a stiskněte klávesu Return: defaults delete com.apple.garageband

 7. Restartujte počítač.

Po restartování Macu otevřete GarageBand a zkuste reprodukovat původní problém. Pokud problém zmizel, otevřete předvolby GarageBandu a znovu proveďte vlastní nastavení.

Pořád to nefunguje?

Kontaktujte podporu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: