Použití rozšíření Multipath TCP k vytvoření záložních připojení pro iOS

Pokud jste administrátor sítě, můžete rozšíření Multipath TCP použít v iOS k posílení připojení k cílovému hostiteli.

iOS podporuje Multipath TCP (MPTCP) a umožňuje iPhonu nebo iPadu vytvořit záložní připojení TCP k cílovému hostiteli pomocí připojení přes mobilní data.

Administrátorům sítě může být použití MPTCP prospěšné. Zákazníci s typickou domácí sítí nemusejí MPTCP zapínat.

O rozšíření Multipath TCP

MPTCP je sada rozšíření specifikace protokolu Transmission Control Protocol (TCP). S MPTCP se může klient připojit ke stejnému cílovému hostiteli přes více připojení na různých síťových adaptérech. Tím se mezi hostiteli vytváří silná a účinná datová připojení, která fungují v současných síťových infrastrukturách.

Multipath TCP na iPhonu nebo iPadu

iPhone a iPad používají MPTCP při aktivním datovém mobilním připojení k navázání dvou spojení:

  • primární TCP připojení přes Wi-Fi,

  • záložní připojení přes mobilní data.

Když Wi-Fi přestane být k dispozici nebo přestane odpovídat, použije iOS mobilní datové připojení.

MPTCP používá TCP pole volby 30, které organizace Internet Assigned Number Authority (IANA) vyhrazuje pro toto použití. Pokud jakékoli mezičlánky mezi iOS zařízením a serverem, zejména směrovače a přepínače, MPTCP nepodporují, naváže iOS standardní připojení protokolem TCP.

Když například položíte Siri nějakou otázku, pokusí se navázat MPTCP připojení přes Wi-Fi. Je-li spojení úspěšně navázáno, vytvoří Siri záložní připojení přes mobilní data. Pokud Wi-Fi přestane být k dispozici nebo funguje nespolehlivě, MPTCP okamžitě a neviditelně přepne na mobilní data.

Zapnutí rozšíření MPTCP v síti

MPTCP funguje s existujícími sítěmi. V sítích, které MPTCP nepodporují, použije klient standardní TCP připojení. Správci sítí však musí zkontrolovat zásady firewallů, aby všechna zprostředkující zařízení umožňovala průchod parametru TCP volby 30 beze změn.

Mnoho komerčních směrovačů ve výchozím nastavení nahrazuje neznámé volby TCP daty NOOP. Zeptejte se svého dodavatele, jak volby TCP zapnout.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: