GarageBand '09: Při hraní lekcí není slyšet zvuk kytary

Někdy se vám při hraní doprovodu k lekci v GarageBandu '09 může stát, že neuslyšíte vlastní kytaru.

Pokud při hraní doprovodu k lekcím neslyšíte zvuk své elektrické kytary, zkontrolujte, zda máte všechno správně připojené.

  1. V pravém horním rohu okna lekce klikněte na Setup (Nastavení).

  2. Pokud máte elektrickou kytaru připojenou k vestavěnému vstupnímu portu počítače, vyberte v nabídce My Input Device (Mé vstupní zařízení) možnost Guitar (Kytara). Pokud ji máte připojenou k externímu zvukovému rozhraní, vyberte External Guitar (Externí kytara).

    • Poznámka: Při hraní doprovodu musí být kytara zapojena do prvního vstupu vašeho zvukového rozhraní.

  3. Až zkontrolujete připojení kytary, podívejte se ještě, zda v nabídce My Input Device máte vybranou možnost Monitor On (Odposlech zapnut).

Datum zveřejnění: