GarageBand: U některých USB mikrofonů může být ochrana proti zpětné vazbě velmi citlivá

U některých USB mikrofonů může funkce Feedback Protection (Ochrana proti vazbě) vydávat varovné zprávy o zpětné vazbě, i když vazba nevznikne.

Může se to stát u mikrofonů, které jsou vybaveny interní funkcí limitování nebo řízení zisku. V takových případech může pomoct, když rozevírací nabídku Monitor (Odposlech) nastavíte na On (Zapnout) místo na On with Feedback Protection (Zapnout s ochranou proti vazbě).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: