Použití utility příkazového řádku systemsetup v macOS Catalina 10.15

Přečtěte si o změnách příkazu systemsetup v macOS Catalina 10.15 a novějším.

Tento článek je určený pro správce systému.

Budete-li chtít použít příkaz systemsetup s příznakem -setremotelogin nebo -setremoteappleevents v macOS Catalina 10.15 nebo novějším, nejprve udělte nadřazenému procesu plný přístup k disku (full-disk-access). Přístup full-disk-access můžete udělit ručně nebo pomocí řešení Mobile Device Management (MDM):

  • Ruční udělení plného přístupu k disku: zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí a zvolte panel Soukromí. Sjeďte dolů, zvolte Plný přístup k disku a přidejte nadřazený proces.

  • Pomocí MDM: použijte datovou část PrivacyPreferencesPolicyControl. Další informace

Další informace o použití tohoto příkazu najdete v manuálové stránce systemsetup(8).

Datum zveřejnění: