Mac OS X: Připojování sdílených složek pomocí URL adresy afp:// nebo příkazu mount_afp

Sdílené svazky můžete na serverech AFP připojit pomocí URL adresy ve formátu afp://server.domena.com/BodSdileni/Slozka, případně v Terminálu příkazem mount_afp.

Když v aplikaci Mail nebo Safari kliknete na URL adresu ve formátu afp://server.domena.com/BodSdileni/Slozka, Finder na AFP serveru server.domena.com připojí svazek nazvaný BodSdileni a otevře okno s obsahem složky nazvané Slozka. Pokud text URL adresy přetáhnete na plochu, vytvoříte tím odkaz služby AFP – když na něj pak dvakrát kliknete, daná složka se otevře.

K připojení sdílené složky na AFP serveru můžete použít i příkaz mount_afp v okně Terminálu nebo shellovém skriptu. Pokud chcete zobrazit další informace, zadejte do okna Terminálu tento příkaz:

man mount_afp

Další informace

Informace platné pro Mac OS X 10.6 až 10.6.6

Cesta, pod kterou se sdílená složka připojí, se v Mac OS X 10.6 až 10.6.6 liší od cesty v jiných verzích Mac OS X.

URL adresy odkazující na konkrétní soubory na serveru (například afp://server.domena.com/BodSdileni/Slozka/Soubor.txt) nebudou fungovat. Tento problém už je v Mac OS X 10.6.7 a novějších verzích opravený.

V Mac OS X 10.6 až 10.6.6platí, že pokud URL adresa nebo příkaz mount_afp odkazují na složku v rámci bodu sdílení, bude připojena složka. V Mac OS X 10.0 až 10.5, stejně jako v Mac OS X 10.6.7 a novějších (včetně OS X Lion) bude připojen bod sdílení.

Příklad: afp://server.domena.com/BodSdileni/Slozka

Když na tento odkaz kliknete v Mac OS X 10.0 až 10.5 nebo 10.6.7 a novějším, připojí Finder svazek BodSdileni. Místní cesta ke sdílené složce pak bude /Volumes/BodSdileni/Slozka/.

Když na tento odkaz kliknete v Mac OS X 10.6 až 10.6.6, připojí Finder pouze podsložku Slozka. Místní cesta ke sdílené složce pak bude /Volumes/Slozka/.

Příklad:

mount_afp afp://myserver.mydomain.com/BodSdileni/Slozka /Volumes/mntpnt

V Mac OS X 10.5 nebo 10.6.7 a novějším tento příkaz připojí pod cestou /Volumes/mntpnt celý svazek BodSdileni. Místní cesta ke sdílené složce pak bude /Volumes/mntpnt/Slozka/.

V Mac OS X 10.6 až 10.6.6 tento příkaz připojí pod cestou /Volumes/mntpnt pouze podsložku Slozka. Místní cesta ke sdílené složce pak bude /Volumes/mntpnt/.

Datum zveřejnění: