Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Spravovaný klient: Jak přizpůsobit zprávu spořiče obrazovky Computer Name (Název počítače) pro přihlašovací okno

Pokud máte OS X 10.6 nebo novější, můžete pomocí spořiče obrazovky Computer Name (Název počítače) v přihlašovacím okně zobrazit vlastní zprávu.

Spořič obrazovky Computer Name (Název počítače), který se má zobrazovat v přihlašovacím okně, můžete spravovat a povolit následujícím postupem.

Tip: Pokud přejdete do složky /System/Library/Screen Savers/, můžete vidět i další spořiče obrazovky, například „FloatingMessage.saver“. Tento spořič obrazovky není určen k použití v přihlašovacím okně. Použijte místo něho spořič obrazovky „Computer Name.saver“.

Pomocí Profile Manageru

 1. V Profile Manageru vyberte Device (Zařízení) nebo Device Group (Skupinu zařízení), která chcete spravovat.

 2. Klikněte na kartu Settings (Nastavení).

 3. Kliknutím na tlačítko Edit (Úpravy) začněte upravovat profil.

 4. V části OS X vyberte datovou část přihlašovacího okna.

 5. Pokud u této datové části zatím nemáte nakonfigurované nastavení, klikněte na tlačítko Configure (Konfigurovat).

 6. Klikněte na panel Options (Možnosti).

 7. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Start screen saver after: X minutes“ (Spustit spořič obrazovky po X minutách).

 8. Zaškrtněte políčko vedle položky „Use screen saver module at path:“ (Použít modul spořiče obrazovky na adrese:) a zadejte tuto cestu:

  • /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver

 9. Kliknutím na OK zavřete okno úprav.

 10. Kliknutím na Save (Uložit) změny uložte.

Chcete-li přizpůsobit zprávu, kterou zobrazuje spořič obrazovky Computer Name (Název počítače), spusťte v systému následující příkaz aplikace Terminal:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"

Nahraďte výraz „Math Lab“ vlastní zprávou.

Pomocí Workgroup Manageru

 1. Ve Workgroup Manageru vyberte Computer (Počítač) nebo Computer Group (Skupinu počítačů), které chcete spravovat.

 2. Na horním panelu nástrojů klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. Klikněte na kartu Overview (Přehled).

 4. Klikněte na tlačítko Login (Přihlásit se).

 5. Klikněte na panel Options (Možnosti).

 6. Vyberte, že chcete nastavení spravovat „Always“ (Vždy).

 7. Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Start screen saver after: X minutes“ (Spustit spořič obrazovky po X minutách).

 8. Chcete-li použít modul spořiče obrazovky Computer Name (Název počítače), zadejte následující cestu:

  • /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver

 9. Kliknutím na možnost Apply Now (Použít) změny uložíte.

Chcete-li přizpůsobit zprávu, kterou zobrazuje spořič obrazovky Computer Name (Název počítače), spusťte v systému následující příkaz aplikace Terminal:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"

Nahraďte výraz „Math Lab“ vlastní zprávou.

Místní konfigurace

Pomocí níže uvedených tří příkazů v OS X 10.6 nebo novějším můžete nastavit dobu nečinnosti na 5 minut, určit modul spořiče obrazovky Computer Name (Název počítače) a přizpůsobit zprávu „Math Lab“ (nahradit text „Math Lab“ požadovaným jiným textem):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"

Poznámky

 • Položka loginWindowIdleTime definuje čas v sekundách.

 • Položka loginWindowModulePath definuje v souborovém systému cestu k modulu šetřiče obrazovky.

 • Položka MESSAGE definuje vlastní zprávu.

Datum zveřejnění: