Server Aktualizace softwaru: Klienti v uzavřené síti vyžadují k vyhledání a instalaci aktualizací softwaru příkazový řádek

Klienti v uzavřených síťových prostředích možná neuvidí aktualizace softwaru v Mac App Storu.

Mac App Store vyžaduje pro zobrazení aktualizací softwaru aktivní připojení k internetu. Pokud se klient nachází v prostředí uzavřené sítě, může se při pokusu o kontrolu aktualizací zobrazit výstražná zpráva „Zabezpečené připojení k App Storu nelze ověřit.“ Kliknutím na Pokračovat v tomto upozornění zobrazíte panel Aktualizace bez aktualizací a zprávu „K App Storu se nelze připojit.“

Jak poskytnout aktualizace pro počítače Mac připojené k uzavřené síti:

  • Nakonfigurujte místní server aktualizací softwaru pomocí OS X Serveru.

  • Odkažte vaše počítače Mac na server Aktualizace softwaru.

  • K instalaci aktualizací softwaru použijte nástroj příkazového řádku softwareupdate na každém klientovi Macu.

Datum zveřejnění: