Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Mac OS X 10.7: Nedá se připojit k serveru Open Directory s Mac OS X 10.6

Klienti používající Mac OS X 10.7 Lion se možná nebudou moct připojit k serverům služby Open Directory běžícím na Mac OS X 10.6.

To se může stát, když se Lion snaží používat ověřované vytváření vazeb se serverem Open Directory běžícím na Mac OS X 10.6, který je zároveň přes magický trojúhelník provázaný s Active Directory.

Pokud chcete klientům Mac OS X 10.7 umožnit připojování, buď nepoužívejte ověřované vytváření vazeb, nebo zadejte do Terminálu následující příkaz.

Tyto příkazy proveďte na hlavním serveru služby Open Directory s Mac OS X 10.6 i na jeho replikách:

Poznámka: Tyto příkazy na hlavním serveru služby Open Directory s Mac OS X 10.6 i na jeho replikách vypnou GSSAPI ověřování LDAP serveru. Servery budou místo toho používat ověřování CRAM-MD5.

sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.2.so sudo rm /usr/lib/sasl2/openldap/libgssapiv2.la

Po provedení této změny server restartujte.

Původní nastavení můžete obnovit těmito příkazy:

cd /usr/lib/sasl2/openldap sudo ln -s ../libgssapiv2.2.so sudo ln -s ../libgssapiv2.la

Po provedení této změny server restartujte.

Datum zveřejnění: