Camp de cerca intel·ligent

Pots utilitzar el camp de cerca intel·ligent del Safari com un camp d’adreça i un camp de cerca, i per obtenir els teus llocs web favorits.

El camp de cerca intel·ligent del Safari, on pots introduir el nom o l’URL d’una pàgina.

A continuació s’indiquen algunes maneres d’utilitzar el camp de cerca intel·ligent:

Anar a una pàgina web: escriu l’adreça URL o el nom de la pàgina.

Buscar: escriu una paraula o una frase. Mentre escrius, apareixen els suggeriments del Safari. Selecciona un suggeriment o prem Retorn per buscar la frase o paraula que has escrit.

Anar a un lloc web favorit: fes clic al camp de cerca intel·ligent per veure els teus llocs web favorits sota el camp. Fes clic a la icona del lloc web que vols visitar.

Repetir una cerca: esborra tot el text del camp, fes clic a la lupa i selecciona una cerca recent.