Camp de cerca intel·ligent

Pots utilitzar el camp de cerca intel·ligent del Safari com un camp d’adreça i un camp de cerca, i per obtenir els teus llocs web favorits.

El camp de cerca intel·ligent situat a la part central de la barra d’eines del Safari.

A continuació s’indiquen algunes maneres d’utilitzar el camp de cerca intel·ligent:

  • Anar a una pàgina web: escriu l’adreça URL o el nom de la pàgina.

  • Buscar: escriu una paraula o una frase. Mentre escrius, apareixen els suggeriments del Safari. Pots escollir un suggeriment o prémer Retorn per fer la cerca completa.

  • Anar a un lloc web favorit: fes clic al camp i després fes clic a la icona del lloc web que vols visitar.

  • Repetir una cerca: esborra tot el text del camp, fes clic a la lupa i selecciona una cerca recent.