Llista de reproducció

Col·lecció de cançons o altre contingut multimèdia (vídeos i podcasts) col·locada en un ordre determinat.