servidor de correu

Un ordinador gestionat per un proveïdor de comptes de correu electrònic que actua com una oficina de correus digital i permet la transferència de missatges de correu electrònic del remitent al destinatari. Els servidors de correu sortint (sovint anomenats servidors SMTP) gestionen els missatges que s’envien. Els servidors de correu entrant gestionen els missatges que es reben. En els comptes IMAP (com ara iCloud o Gmail), les còpies dels missatges s’emmagatzemen als servidors de correu entrant fins que s’eliminen.