Dock

Per omissió, el Dock està situat a la part inferior de la pantalla. És un lloc còmode per tenir-hi els ítems que utilitzes sovint. Pots afegir-hi apps i documents o treure’n, fer-lo més gran o més petit, moure’l a l’esquerra o a la dreta de la pantalla i també fer que s’oculti quan no l’utilitzis.

  • Per afegir un ítem al Dock, simplement arrossega’l i deixa’l anar on vulguis. Col·loca les apps a l’esquerra de la línia al Dock i els documents, a la dreta.

  • Per eliminar un ítem, només cal que l’arrosseguis fora del Dock. Quan elimines un ítem del Dock, no s’elimina del Mac l’ítem original.