widget

Una petita app que es pot utilitzar a la vista Avui del centre de notificacions o al Dashboard. Els widgets permeten efectuar ràpidament diverses tasques, com ara consultar les cotitzacions de borsa o la previsió meteorològica.