barra de menús

La barra de menús està situada a la part superior de la pantalla. Conté el menú Apple , els menús de les apps, els menús d’estat, l’Spotlight, el Siri i el centre de notificacions.

La barra de menús.