format de codificació

Tipus de format que es fa servir per crear un fitxer digital. Els formats de codificació d’àudio inclouen AAC, Apple Lossless, MP3 i d’altres. Entre els formats de vídeo s’inclouen MPEG-4, H.124 i d’altres.