grup RAID dividit

Si disposes de més d’un disc, pots crear un grup RAID dividit (Striped Redundant Array of Independent Disks, o matriu redundant de discos independents dividits) per accedir als discos més ràpidament. Un grup RAID dividit resulta especialment útil per als arxius grans, com ara vídeos digitals o bases de dades.

Els grups RAID dividits funcionen millor si els discos tenen més o menys la mateixa mida i si estan connectats a l’ordinador a través d’una connexió ràpida. Tingues en compte el següent:

  • Si els discos són de mides diferents, un grup RAID dividit els tracta com si tots tinguessin la mida del més petit. Si tens discos de mides diferents, pots utilitzar un grup de discos concatenats, que no ofereix la velocitat d’un grup RAID dividit però permet utilitzar tota la capacitat de tots els discos que l’integren.

  • Si els discos estan connectats a l’ordinador a través de connexions lentes, com ara les connexions USB, pot ser que no aconsegueixis un accés més ràpid al disc, encara que utilitzis un grup RAID dividit. Per obtenir els millors resultats, fes servir discos amb connexions ràpides, com ara discos interns.