grup RAID en mirall

Un grup RAID en mirall (Mirrored Redundant Array of Independent Disks, o matriu redundant de discos independents en mirall) pot ajudar a protegir les teves dades contra una possible fallada d’un disc. Les teves dades s’escriuen en dos o més discos a la vegada. Així, si un dels discos falla o es desconnecta, el Mac encara podrà accedir a les teves dades des dels altres discos. Si tornes a connectar un disc que havies desconnectat, el grup RAID pot reconstruir‑lo en segon pla perquè contingui les dades més noves.

Pots afegir al grup discos de reserva, en els quals no s’escriu res llevat que un altre disc falli o es desconnecti. Si un disc falla o es desconnecta, el grup RAID reconstrueix un dels discos de reserva per tal que contingui les dades més recents. Si tornes a connectar un disc quan el grup RAID l’hagi substituït per un disc de reserva, el disc que has tornat a connectar es tractarà com a disc de reserva.

Pots fer que el grup RAID reconstrueixi automàticament un disc de reserva, i també pots fer-ho manualment.

Fins i tot si tens un grup RAID en mirall, has de continuar fent còpies de seguretat de les teves dades regularment. L’ús d’un grup en mirall et protegeix d’alguns tipus d’errors de maquinari, però no d’errors de l’usuari ni de corrupcions de programari. Si elimines un arxiu, també s’elimina del mirall. Si un programa malmet un arxiu, l’arxiu també queda malmès al mirall.