Сервизен справочен център – iPhone

Научете повече за възможностите за сервизно обслужване, гаранцията и цените за iPhone.

Как да получа сервизно обслужване за моя iPhone?

Apple предлага много начини да получите поддръжка и сервизно обслужване за вашия iPhone. Изберете най-подходящия за вас. Нашите статии за поддръжка може да отговорят на въпроса ви. Или можем да ви помогнем да поправяте счупени екрани, да подменяте батерии и да разрешавате други проблеми.

Преглед на статиите за поддръжка на Apple

Връзка с нас

Свържете се с нас, за да получите съвет от експерт по поддръжката на Apple. Ще ви помогнем да разрешите проблема или да насрочите ремонт. Преди да се свържете с нас, се уверете, че разполагате със серийния номер на вашия iPhone и вашия Apple ID и парола.

Идентифициране на модела на вашия iPhone
Откриване на серийния номер на вашия продукт
Инициализиране на заявка за поддръжка

Занесете вашия продукт

За да получите помощ на място, занесете вашия продукт в оторизиран сервиз на Apple или при вашия мобилен оператор. Преди това се уверете, че знаете вашите Apple ID и парола.

Откриване на упълномощен сервиз на Apple
Връзка с вашия мобилен оператор
Архивиране на вашия iPhone и подготовка за сервиз

Колко ще струва?

Безплатно е, ако проблемът се покрива от гаранцията или закона за защита на потребителите. Ако проблемът не се покрива от гаранцията, цената зависи от вида на ремонта.

Проверка на гаранционното покритие

Колко време ще отнеме?

Източник на ремонт Приблизително време
Занасяне в упълномощен сервиз на Apple или при мобилния оператор Попитайте вашия представител

В зависимост от мястото, където получавате сервизно обслужване, възможно е да може да проверите състоянието на ремонта онлайн.

Проверка на състоянието на вашата заявка за сервизно обслужване

Покритие на ограничената гаранция на Apple

Ограничената гаранция на Apple покрива производствени дефекти във вашия продукт и аксесоарите с марката Apple за период от една година от датата на закупуване. Нашата гаранция е в допълнение към правата, предоставени от закона за защита на потребителите.

Нашата гаранция не покрива повреди в резултат на инциденти или неоторизирани модификации. Прегледайте гаранцията за подробна информация. Можете да проверите състоянието на вашата гаранция онлайн и да актуализирате информацията за доказателството за покупката, ако е налице грешка в записите ни.

Преглед на ограничената гаранция на Apple
Проверка на състоянието на вашата гаранция
Актуализиране на доказателството за покупката
Научете повече за закона за защита на потребителите

Извънгаранционно сервизно обслужване

Ремонтите се считат за извънгаранционно сервизно обслужване, ако:

  • Вашият iPhone е на повече от една година
  • Налице е проблем с вашия iPhone, който не се покрива от гаранцията или закона за защита на потребителите, като например повреда в резултат на инцидент или повреда, причинена от неоторизирани модификации

Възможно е да сме в състояние да ремонтираме или заменим вашия продукт срещу извънгаранционна такса. iPhone, с който ще го заменим, ще е нов или еквивалентен на нов по производителност и надеждност. Ограничената гаранция на Apple е в допълнение към правата, предоставени от закона за защита на потребителите.

Преглед на ограничената гаранция на Apple

Сервизно обслужване на батерията

Ограничената гаранция на Apple покрива дефектна батерия, но не покрива износване в резултат на обичайна употреба. Възможно е да се наложи оторизиран технически експерт на Apple да тества вашия продукт, за да открие причината за неизправността на батерията.

Ако батерията има производствен дефект и той се покрива от гаранцията или закона за защита на потребителите, ремонтът й може да се извърши без допълнителна такса. Ако сервизното обслужване на батерията на вашия iPhone не се покрива, се обърнете към вашия локален упълномощен сервиз на Apple или мобилен оператор за информация относно извънгаранционно обслужване на батерията.

Научете как да удължите живота на батерията

Аксесоари на Apple

Аксесоарите с марката Apple, включително захранващи адаптери, се покриват от нашата гаранция и закона за защита на потребителите. За подробности относно сервизното обслужване се свържете с вашия мобилен оператор.

Преглед на ограничената гаранция на Apple за аксесоари
Откриване на упълномощен сервиз на Apple
Връзка с вашия мобилен оператор

Подготовка за сервизно обслужване на iPhone

  • Архивирайте вашия iPhone с iCloud или iTunes. Архивното копие ще ви е необходимо, за да възстановите съдържанието си в случай на нулиране или замяна на вашия iPhone.
  • Уверете се, че знаете вашите Apple ID и парола.
  • Ако във вашия iPhone е поставена SIM карта, я извадете и запазете.
  • Запазете кабелите и другите аксесоари, когато получавате сервизно обслужване.
  • Вижте пълните инструкции относно подготовката на вашия iPhone за сервизно обслужване.

Архивиране на вашия iPhone
Подготовка на вашия iPhone за сервизно обслужване
Преглед на правилата за поверителност на Apple

След сервизното обслужване

Когато получите вашия iPhone след сервизно обслужване, е възможно да е с нова операционна система. Ако вашият iPhone използва SIM карта, я поставете. Включете вашия iPhone и следвайте стъпките, които виждате на екрана. Когато приключите с настройката, възстановете данните си от архивното копие.

Предоставяме гаранции за нашето сервизно обслужване, включително резервните части, за 90 дни или за оставащия срок от вашата гаранция на Apple – в зависимост от това кой срок е по-дълъг. Тази гаранция е в допълнение към правата, предоставени от закона за защита на потребителите. Предлагаме тази гаранция във всеки случай на сервизно обслужване, получено от нас или от упълномощен сервиз на Apple.

Възстановяване от архивно копие