Кредит за подмяна на батерия извън гаранция на iPhone

Apple предлага кредит в размер на 60 евро. за клиенти, които са заплатили за подмяна на батерия извън гаранция за iPhone 6 или по-нови устройства между 1 януари 2017 г. и 28 декември 2017 г. Подмените на батерии, отговарящи на условията, са извършени в оторизиран сервизен център на Apple – Apple Store, сервизен център на Apple или доставчик на сервизни услуги, оторизиран от Apple.

Кредитът от 60 евро. ще бъде предоставен като електронен трансфер на средства или като кредит в кредитната карта, използвана за заплащане на услугата по подмяна на батерията.

Apple ще се свърже по имейл с клиенти, които отговарят на условията, между 23 май 2018 г. и 27 юли 2018 г. с инструкции за това как да получат кредита.

Ако не сте получили имейл от Apple до 1 август 2018 г., но смятате, че отговаряте на условията за кредит въз основа на условията по-горе, се свържете с Apple до 31 декември 2018 г. Забележете, че може да се изисква доказателство за сервиз в оторизиран сервиз на Apple.

Допълнителна информация

Подмени на батерии на iPhone, които влизат в гаранцията, не отговарят на условията за този кредит.

На 28 декември 2017 г. Apple съобщи за намаление в цената за подмяна на батерия извън гаранцията за iPhone 6 или по-нови устройства – в сила до края на 2018 г.