Идентификатор Apple ID

Вашият идентификатор Apple ID е регистрацията, която използвате за достъп до услуги на Apple катоApp Store, Apple Books, Apple Music, FaceTime, iCloud, iMessage, iTunes Store и други. Можете да влезете във всички Apple услуги с един идентификатор Apple ID и парола.