Отваряне на контролния център

  • iPhone X и следващи модели: Плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана.

  • Други модели: Плъзнете нагоре от долния край на екрана.