Влезте със своя идентификатор Apple ID

Влезте с вашия идентификатор Apple ID, за да получите достъп до услуги на Apple като App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Music, FaceTime, iCloud, iMessage и други.

Можете да влезете по време на първоначалната настройка или да отидете в Settings (Настройки) , докоснете Sign in to your iPhone (Вход във вашия iPhone), след това въведете вашия идентификатор Apple ID и паролата. Ако нямате идентификатор Apple ID, можете да създадете такъв. Можете да прегледате и промените информацията за вашия идентификатор Apple ID, включително вашето име, снимка, информацията за контакт, паролата, настройките за сигурност и информацията за плащане и адрес на доставка.

Информацията и данните са достъпни на всички ваши устройства, на които сте влезли с вашия идентификатор Apple ID. Вижте статията на Apple Support Sign in with your Apple ID (Вход с вашия идентификатор Apple ID).