Поддръжка за достъпност на iPhone и iPad

Всички теми, ресурси и опции за връзка, които са ви необходими за достъпност на iPhone и iPad.

Относно Display Accommodations (Нагласяне на дисплея)

Научете се как да използвате Display Accommodations (Нагласяне на дисплея), като Color Filters (Филтри за цвят), с iOS 10 на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

Представени теми

Ресурси