iPhone: Информация за отключване

Следвайте инструкциите в тази статия, за да отключите вашия iPhone. Отключването ви позволява да използвате вашия iPhone с различни мобилни оператори.

Следвайте инструкциите по-долу, за да отключите вашия iPhone:

  1. Проверете дали вашият мобилен оператор предлага отключване. Само вашият мобилен оператор може да отключи вашия iPhone.
  2. Свържете се с оператора си и подайте заявление за отключване.
    • Може да се наложи да отговаряте на определени изисквания, за да имате право на отключване. Това може да отнеме до седем дни.
  3. След като получите потвърждение, че заявлението за отключване на вашия iPhone е обработено, архивирайте вашия iPhone.
  4. Изтрийте съдържанието на вашия iPhone.
  5. Изпълнете помощника за настройка и възстановете архивното копие.

Следвайте стъпките по-долу, ако срещнете проблеми или получите следното съобщение за грешка, показано в iTunes или на вашето устройство:

"Поставената SIM карта в този iPhone не се поддържа. Само съвместими SIM карти от поддържан мобилен оператор могат да се използват, за да активирате iPhone. Поставете SIM картата, предоставена с вашия iPhone, или посетете магазин на поддържан мобилен оператор."

  1. Възстановете вашия iPhone.
  2. Свържете се с вашия мобилен оператор, за да се уверите, че отключването е отразено в системата му.
Дата на публикуване: