Ако не можете да промените местоположението на данните за обслужване в Server на macOS Big Sur

Преди да промените местоположението на данните за обслужване в Server на macOS Big Sur, се уверете, че Server има пълен достъп до диска.

Тази статия е предназначена за администратори на корпоративни и образователни мрежи.

  1. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), щракнете върху Security & Privacy (Защита и поверителност), след което щракнете върху Privacy (Поверителност).
  2. Щракнете върху Full Disk Access (Пълен достъп до диска).
  3. Щракнете върху иконата за заключване , след което въведете вашата администраторска парола.
  4. Щракнете върху бутона Add (Добавяне) , след което изберете приложението Server. Ако Server е отворен, ще бъдете помолени да го затворите и да отворите повторно приложението.

Вече можете да отворите Server и да промените местоположението на данните за обслужване.

Дата на публикуване: