Как да дезактивирате SMB 1 или NetBIOS в macOS

Научете как да дезактивирате SMB 1 или NetBIOS за предотвратяване на преместване на ресурси при отказ.

Тази статия е предназначена за корпоративни и образователни системни администратори.

SMB 1 и NetBIOS са активирани по подразбиране в macOS, за да подобрят съвместимостта с продукти на трети страни. macOS ще опита да използва по-новите версии на SMB, както и DNS и порт 445, с преместване на ресурси при отказ към порт 139 и SMB 1 според необходимостта. Може да дезактивирате SMB 1 или NetBIOS за предотвратяване на това преместване на ресурси при отказ.

За дезактивиране на SMB 1 добавете следния ред към /etc/nsmb.conf файл:

protocol_vers_map=6

За дезактивиране на NetBIOS добавете следния ред към /etc/nsmb.conf файл:

port445=no_netbios

Файлът /etc/nsmb.conf не съществува по подразбиране. За да създадете такъв и да приложите и двете промени по-горе, използвайте следните Terminal команди:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

За да върнете промените по-горе, може безопасно да изтриете файла /etc/nsmb.conf.

Дата на публикуване: