Ако приложение на вашия Mac спре да отговаря, затваря се неочаквано или не се отваря

Ако приложение на вашия Mac не работи според очакванията, опитайте това.

Затворете и отворете повторно приложението

Затворете приложението, след което го отворете отново. Ако приложението не се затваря, затворете принудително приложението. След това проверете дали проблемът с приложението е решен.
 

Рестартирайте своя Mac

Рестартирайте своя Mac. След това проверете дали проблемът с приложението е решен.
 

Проверете за актуализации

За да видите дали са налични актуализации за приложението, отворете App Store, след което щракнете върху Updates (Актуализации). Ако актуализациите не са налични за приложението, актуализирайте софтуера на своя Mac. Или ако не сте изтеглили приложението от App Store, потърсете за актуализации за приложението на уебсайта на разработчика му. След това проверете дали проблемът с приложението е решен.
 

Преинсталирайте приложението

Изтрийте приложението. Когато направите това, можете да изгубите данни, които са били съхранени в приложението. След това изтеглете повторно приложението. Ако не сте изтеглили приложението от App Store, изтеглете повторно приложението на уебсайта на разработчика му. След това проверете дали проблемът с приложението е решен.

 

Получаване на допълнителна помощ

Дата на публикуване: