Конфигуриране на L2TP VPN сървъри за работа с клиентски устройства на iOS 14 и macOS Big Sur

Администраторите на мрежата трябва да са наясно с подобренията в конфигурацията на L2TP VPN сървъра за използване с клиентски устройства с iOS 14 и macOS Big Sur.

Започвайки с iOS 14 и macOS Big Sur, IPsec поддържа HMAC-SHA-256 с L2TP VPN.

За да сте сигурни, че вашите устройства на VPN клиент с iOS 14 и macOS Big Sur могат да се свържат с вашия L2TP VPN сървър, конфигурирайте сървъра да съкрати извеждането на SHA-256 хеша до 128 бита. Съкращаването до по-малко от 128 бита ще доведе до неуспешно свързване на L2TP VPN.

 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: