Ако споделяте файл с управляван Apple ID и потребителят не го вижда

Ако споделяте файл с управляван Apple ID и потребителят не го вижда, променете името на файла.

Можете да споделяте файлове с други управлявани Apple ID във вашата организация в Apple School Manager или Apple Business Manager. Ако споделяте файл с друг управляван Apple ID и този потребител не може да види или отвори файла, променете името на файла.

Дата на публикуване: