Ако Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) на вашите AirPods Pro не работи според очакванията

Следвайте стъпките по-долу.

  1. Уверете се, че разполагате с най-новия софтуер на своя свързан iPhone, iPad, iPod touch или Mac.
  2. Сложете и двете AirPods Pro в ушите си и проверете дали Active Noise Cancellation (ANC) (Активно шумопотискане) е включено.
  3. Почистете мрежата, разположена в горната част на вашите AirPods Pro. Понякога Active Noise Cancellation (Активно шумопотискане) може да бъде засегнато, ако в зоната, показана по-долу, се натрупат остатъци или ушна кал.

    Ако това се случи, може да възникне и: 
    • загуба на басовия звук
    • увеличение на фоновите звуци, като например уличен шум или шум от самолет
  4. Ако шумопотискането все още не работи според очакванията, вижте Програмата за обслужване на AirPods Pro за проблеми със звука.
Дата на публикуване: